Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"

Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!

Темата на събитието ни този месец е: "Как успешно да реализираме бизнес идеите си?"

По време на срещата ще си говорим за реално работещи инструменти, с които да успеете да реализирате мечтания бизнес или да развиете своя кариерен път на бъдещи предприемачи в правилната посока.

Ще ви запознаем и с възможностите, които можете да използвате в рамките на настоящия ни проект - а именно: участие в интересни тренинг модули по бизнес и предприемачество; предоставяне на консултантска подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Срещата ще се проведе на 29. Ноември 2018 г. (четвъртък) от 15.00 ч. в заседателната зала на 2 ет. в сградата на Община град Добрич (бул. "България", № 12).

Събитието е отворено и на него можете да поканите и ваши познати, за които темата би била интересна!

Заповядайте!

Проект „СТАРТЪП ПО ПЪТЯ КЪМ СЪВЪРШЕНСТО“, Договор № BG05M9OP001-1.023-0021-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
~ www.eufunds.bg ~

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай