Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"

Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!

Темата на събитието ни този месец е: "Как успешно да реализираме бизнес идеите си?"

По време на срещата ще си говорим за реално работещи инструменти, с които да успеете да реализирате мечтания бизнес или да развиете своя кариерен път на бъдещи предприемачи в правилната посока.

Ще ви запознаем и с възможностите, които можете да използвате в рамките на настоящия ни проект - а именно: участие в интересни тренинг модули по бизнес и предприемачество; предоставяне на консултантска подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Срещата ще се проведе на 29. Ноември 2018 г. (четвъртък) от 15.00 ч. в заседателната зала на 2 ет. в сградата на Община град Добрич (бул. "България", № 12).

Събитието е отворено и на него можете да поканите и ваши познати, за които темата би била интересна!

Заповядайте!

Проект „СТАРТЪП ПО ПЪТЯ КЪМ СЪВЪРШЕНСТО“, Договор № BG05M9OP001-1.023-0021-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
~ www.eufunds.bg ~

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай