Обучение "STRUCTOGRAM - опознаване на другите"

Като продължение на състоялия се миналата година тренинг, STRUCTOGRAM® Център България подготви и проведе на 01.10.2013 г. в гр. Девин и 12.12.2013 г. в гр. Велико Търново за търговските представители и мениджърския екип на ТП Егис Фармасютикълс България следващо обучение на тема "STRUCTOGRAM®2 - Опознаване на другите". По време на тренинга участниците имаха възможност да усвоят умения за разбиране личностната структура на своите клиенти, колеги, партньори и техните специфични потребности, мотиви, силни страни и ограничения. С помощтта на различни тренинг техники обучаемите успяха да разберат какви предимства в работата им носи доброто познаване на другите и да се убедят, че могат да подобрят работата си с клиенти, прилагайки знанията си за STRUCTOGRAM® и TRIOGRAM