Обучение на обучители

От 04. до 12. Юли 2011 г. Павел Павлов беше водещ на обучение за обучители, които в последствие ще провеждат обучения на тема "Предприемачество" и ще предоставят на хора с увреждания консултации за мотивация и професионална ориентация. Част от темите, които бяха разглеждани по време на обучението, са: мотивация за учене, ролята на обучителя, процеси и методи за групово обучение на възрастни, умения за презентиране, общуване и работа с хора с увреждания, етапи при подготовка и провеждане на обучение и др.. Освен чрез теоретичната информация, участниците бяха подготвени за бъдещата си работа и чрез практическо изпълнение на някои от най-актуалните методи и техники, прилагани в съвременното интерактивно обучение.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай