Обучение на обучители

От 04. до 12. Юли 2011 г. Павел Павлов беше водещ на обучение за обучители, които в последствие ще провеждат обучения на тема "Предприемачество" и ще предоставят на хора с увреждания консултации за мотивация и професионална ориентация. Част от темите, които бяха разглеждани по време на обучението, са: мотивация за учене, ролята на обучителя, процеси и методи за групово обучение на възрастни, умения за презентиране, общуване и работа с хора с увреждания, етапи при подготовка и провеждане на обучение и др.. Освен чрез теоретичната информация, участниците бяха подготвени за бъдещата си работа и чрез практическо изпълнение на някои от най-актуалните методи и техники, прилагани в съвременното интерактивно обучение.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай