Майски отворени STRUCTOGRAM тренинги

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в майските ни STRUCTOGRAM тренинги:

- "Самоопознаването - Ключ към успеха", който ще се проведе на 26. Май 2016 г. и
- "Опознаване на хората", който ще се проведе на 27. Май 2016 г.

По време на първия ден ще имате възможност да научите повече за себе си, за вродените Ви личностни характеристики, и как да използвате силните си страни по-целенасочено и успешно. В резултат на това ще успявате да разбирате по-добре другите хора и по-бързо да изграждате отношения на доверие с тях. А доверието е основна предпоставка за дълготраен успех. Едно съществено предимство на системата за обучение STRUCTOGRAM е лесното и прякото й приложение в практиката.

Участието в тренинга е и първата стъпка за получаване на лиценз за STRUCTOGRAM треньор, чрез който обучители, консултанти, коучове и други работещи с хора експерти, имат възможност да разнообразят инструментариума в своята професионална практика.

По време на тренинга "Опознаване на хората", участниците усвояват умения за разпознаване на вродените личностни характеристики на другите хора. Всеки човек е уникален. Почти невъзможно е да се обърне внимание на всеки един от безбройните сигнали, които хората изпращат. В рамките на обучението, участниците получават инструмент за систематизиране и разбиране на всички тези разнообразни сигнали.
 
Цената за участие във всеки един от двата тренинга е по 150.00 лв. (без ДДС) и се заплаща предварително по банков път. Цената включва: за всяка една от двете части оригинален лицензиран наръчник с твърди корици STRUCTOGRAM, сертификат за участие, кафе-паузи и различни обучителни материали, бланки. При изпратена заявка за участие ще получите подробности за банковата информация и разходните документи.

При участие и в двата тренинга ("САМООПОЗНАВАНЕТО - КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА" и "ОПОЗНАВАНЕ НА ХОРАТА"), или при участие на повече от един представител на организацията, получавате 20% отстъпка от общата цена.

Големина на групата: 6 - 10 участника.

За записване за участие, моля попълнете приложената по-долу Регистрационната форма, и ни я върнете на e-mail: office@avangardpc.com най-късно до 23.05.2016 г..

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай