Уъркшоп "Въведение в системния коучинг"

На 20. Ноември 2012 г. Авангард Персонал Консултинг бе организатор на уъркшоп на тема "ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМНИЯ КОУЧИНГ",базиран на професионалния подход на ESBA - Euroean Systemic Business Academy.

Основни акценти на срещата бяха:
 • Коучинг процесът в България - Представяне на резултати от проведено сред представители на българския бизнес проучване на тема "Коучинг".
 • Въведение в Системния коучинг и коучинг модела на ESBA:
  • История и основна информация
  • Упражнения за онагледяване на специфичния подход
 • Представяне на Коучинг процеса - част І:
  • Теоретичен модел на ESBA коучинга
  • Сравнение между консултативния и тренинг подхода
  • Как да извлечем полза от коучинга
 • Представяне на Коучинг процеса - част ІІ:
  • Работа по групи за демонстриране и изпробване на коучинг процеса
  • Техники за задаване на въпроси, за насърчаване и др.
 • Дискусия на груповите упражнения.
 • Въпроси & обратна връзка.

Водещи на събитието бяха:
Хелене Пусвалд - регионален партньор на ESBA, дипломиран старши коуч, член на Австрийската Коучинг асоциация (АСС - Austrian Coaching Council)
Павел Павлов - консултант по организационно развитие и развитие на Човешките ресурси, сертифициран STRUCTOGRAM главен треньор.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай