Обучение

Авангард Персонал Консултинг предлага  различни програми за обучение за успеха на  Вашия бизнес.

Методът  ни на работа се дефинира от разбирането за специфичните особености на всяка отделна компания и конкретните намерения и цели за изпълнение.
Ние предлагаме обучения, които проектираме съвместно с компанията - клиент, съобразявайки се изцяло с конкретните потребности. В рамките на обучението разчитаме на учене чрез опита, преживяванията и динамиката на групата. Груповият опит има за цел да създаде възможност на индивидите да проучват своето поведение, да дават и получават обратна връзка, да експериментират с ново поведение, да развиват опознаване и приемане на себе си и на другите.

След одобряване на офертата ни за обучение в следната последователност:

1. Диагностика на потребностите от обучение:

  • извършване на проучване, съобразно желанието на възложителя;
  • анализ на резултатите от проучването;
  • формулиране на заданието за обучение.

2. Подготовка на обучението
След анализиране на потребностите от обучението се определят целите и модулите за изпълнение на учебната програма. Изготвя се и подробна програма за изпълнение на обучението.

3. Провеждане на обучението
Обучението се провежда в съответствие с утвърдената програма на индивидуално или групово въздействие на базата на интерактивни форми, носещи позитивни емоции. Прилагат се различни форми на изпълнение: ролеви игри, симулации, изучаване на казуси, групови дискусии, работа в малки и големи групи и др.

4. Анализ на обучението
Ние изготвяме анализ с приложен статистически материал за оценка на постигнатия напредък, както и препоръки за по-нататъшна работа.

Примерни обучителни модули

Тиймбилдинги

Програма на отворени обучения

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай