Обучение: Методология и проучване на най – добри практики и benchmarking анализи в сферата на туризма

"Авангард Персонал Консултинг" ООД организира и провде от 23. до 26.06.2010 в Гърция, Община Ефкарпия, обучение за 30 общински служители и социално - икономически партньори от Общините Крушари и Тервел. Темата на обучението бе ”Методология и проучване на най – добри практики и benchmarking анализи в сферата на туризма” и се проведе в рамките на проект на Община Крушари  “Споделяне на успешни европейски практики в алтернативния туризъм – ключ към устойчиво регионално развитие на Общините Крушари и Тервел” по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 г..
Целта на обучението в партньорската община Ефкарпия, Гърция, бе общинските служители от двете администрации и техните социално-икономически партньори да се запознаят и усвоят добрите практики и положителен опит  в развитието  на алтернативния туризъм, които да приложат на практика в своите общини за постигане на интегрирано развитие на тази част от област Добрич в сферата на туризма. По време на обучението участниците имаха възможност да придобият умения за планиране и промотиране на туристически продукт и туристически дестинации, и да изградят умения за активизиране на местната икономика чрез развитие на местен туристически продукт.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай