Ваучерна схема Аз мога

Фирма "Авангард Персонал Консултинг" ООД е одобрена за доставчик на услуги и ще извършва обучения на безработни и заети лица по процедури за директно предоставяне по приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Видовете ключови компетентности и наименованията на конкретните обучения са:
Умение за учене:
- Stuctogram® - ключ към самоопознаване и опозотворяване на личния потенциал;
- Мотивационно обучение за по-добра личностна и професионална реализация;
- Работа в екип;
- Стрес и дистрес - умения за работа в стресогенна среда.
Обществени и граждански компетентности:
- Създаване и ефективно управление на НПО;
- Обслужване на клиенти със специфични потребности;
Инициативност и предприемачество:
- Планиране и ръководство на проекти.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай