Ваучерна схема Аз мога

Фирма "Авангард Персонал Консултинг" ООД е одобрена за доставчик на услуги и ще извършва обучения на безработни и заети лица по процедури за директно предоставяне по приоритетна ос 1 и 2 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”. Видовете ключови компетентности и наименованията на конкретните обучения са:
Умение за учене:
- Stuctogram® - ключ към самоопознаване и опозотворяване на личния потенциал;
- Мотивационно обучение за по-добра личностна и професионална реализация;
- Работа в екип;
- Стрес и дистрес - умения за работа в стресогенна среда.
Обществени и граждански компетентности:
- Създаване и ефективно управление на НПО;
- Обслужване на клиенти със специфични потребности;
Инициативност и предприемачество:
- Планиране и ръководство на проекти.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай