Заключителен семинар: Таланти без граници

На 04.12.2009 бе проведен заключителен семинар на тема "Таланти без граници" по проект "ИНТЕГРОМА - създаване на условия в Добрич за развитие и интеграция на млади таланти от ромски произход в областта на науките, изкуствата и спорта с активното участие и подкрепа на техните родители и учители" (BG051PO001/07/4.1-01/47 - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"). "Авангард Персонал Консултинг" ООД участваше в проекта като подизпълнител на Община Добрич по изпълнение на следните дейности:

  • Разработване, провеждане и анализ на резултати от анкета за индентифициране на целевата група, която да носи информация за таланта (дарбата на детето), неговата нагласа и тази на семейството му за участие в проекта.
  • Разработване, провеждане и анализ на резултати на анкета, проведена след постъпване на децата в приемни училища.
  • Организиране и провеждане на психологически тестове сред децата от целевата група и членове на техните семейства.
  • Организиране и провеждане на 3 обучителни семинара (конференции) на тема:
    - "Прилагане на индивидуални практики по насърчаване и подкрепа на млади таланти от малцинствата" с участието на лектори – експерти от НСЕДВ;
    - "Ромската култура – позната и непозната";
    - "Таланти без граници" - заключително семинарно занятие. То бе проведено в две части. На първата присъстваха представители на всички целеви групи и участници в проекта: учители, психолози, директори на училища, представители на родителската общност, консултанти и представители на Община Добрич. По време на обсъждането участниците имаха възможност да кометнират добри практики и трудности, възникнали в хода на работата. Втората част бе под формата на концерт - представяне на дарбите и постиженията на деца с изявени таланти, включени в проект "Интегрома".

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай