Заключителен семинар: Таланти без граници

На 04.12.2009 бе проведен заключителен семинар на тема "Таланти без граници" по проект "ИНТЕГРОМА - създаване на условия в Добрич за развитие и интеграция на млади таланти от ромски произход в областта на науките, изкуствата и спорта с активното участие и подкрепа на техните родители и учители" (BG051PO001/07/4.1-01/47 - Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"). "Авангард Персонал Консултинг" ООД участваше в проекта като подизпълнител на Община Добрич по изпълнение на следните дейности:

  • Разработване, провеждане и анализ на резултати от анкета за индентифициране на целевата група, която да носи информация за таланта (дарбата на детето), неговата нагласа и тази на семейството му за участие в проекта.
  • Разработване, провеждане и анализ на резултати на анкета, проведена след постъпване на децата в приемни училища.
  • Организиране и провеждане на психологически тестове сред децата от целевата група и членове на техните семейства.
  • Организиране и провеждане на 3 обучителни семинара (конференции) на тема:
    - "Прилагане на индивидуални практики по насърчаване и подкрепа на млади таланти от малцинствата" с участието на лектори – експерти от НСЕДВ;
    - "Ромската култура – позната и непозната";
    - "Таланти без граници" - заключително семинарно занятие. То бе проведено в две части. На първата присъстваха представители на всички целеви групи и участници в проекта: учители, психолози, директори на училища, представители на родителската общност, консултанти и представители на Община Добрич. По време на обсъждането участниците имаха възможност да кометнират добри практики и трудности, възникнали в хода на работата. Втората част бе под формата на концерт - представяне на дарбите и постиженията на деца с изявени таланти, включени в проект "Интегрома".

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай