Условия за ползване

Последна актуализация: 10.05.2007 г.

Моля прочетете този документ внимателно. Той съдържа условията за достъпа до нашия сайт - AVANGARDPC.COM и използването му. Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта! Използването на AVANGARDPC.COM ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. AVANGARDPC.COM си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адрес: http://www.avangardpc.com/terms.php

Вие се съгласявате, че ще използвате AVANGARDPC.COM съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас.Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на AVANGARDPC.COM  Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранено.

Условия за Ползване от Търсещи Работа
1.Регистрация

1.1. Вие трябва да сте навършили 18 години, за да използвате AVANGARDPC.COM  Посещавайки AVANGARDPC.COM и приемайки да спазвате настоящите условия, Вие гарантирате пред нас, че сте на 18 и на повече от 18 години и сте правоспособен и дееспособен да съблюдавате настоящите правила. Вие разбирате и приемате, че ще използвате AVANGARDPC.COM  по начин, съобразен с всички нормативни изисквания.

1.2. При регистрация AVANGARDPC.COM  изисква информация, като име, e-mail и др. Ние използваме тези данни само за целите на услугите, които Ви предоставяме. Информацията, която ни предоставяте няма да бъде използвана за НИКАКВИ ДРУГИ ЦЕЛИ.

Злоупотребата с Ваши лични данни е строго забранена съгласно Закона за защита на личните данни.

2.Употреба на Съдържанието

AVANGARDPC.COM  ви дава право да използвате съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.

2.1. Съдържанието в AVANGARDPC.COM  e собственост на Авангард персонал консултинг ООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате това съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

2.2. Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени позиции.Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

3. Кандидатстване

AVANGARDPC.COM не поема отговорност да контролира съдържанието на обявите и не е посредник при взаимоотношенията между работодатели и кандидати. Въпреки усилията на AVANGARDPC.COM  да гарантира достоверността на данните и работодателите, не във всички случаи това е възможно и съществува риск. Очакваме, че ще проявите необходимото внимание при използването на публикуваната информация.

4. CV-та

AVANGARDPC.COM  дава възможност да създадете и/или съхранявате едно или повече CV-та в сайта. CV-то бихте могли да използвате за кандидатстване по обяви в AVANGARDPC.COM , в други сайтове за работа или да го изпращате на посочени от вас e-mail адреси.

4.1. AVANGARDPC.COM  не предоставя достъп на трети страни до CV-та в сайта.

4.2. При предлагане на такава услуга в бъдеще това ще стане само с изричното съгласие на собствениците на CV-тата.

5. Общи Условия

5.1. AVANGARDPC.COM не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието.

5.2. AVANGARDPC.COM не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

5.3. AVANGARDPC.COM  не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Условия за Ползване от Фирми
1.Регистрация

1.1. При регистрация AVANGARDPC.COM изисква информация, която да ви идентифицира като физическо или юридическо лице – работодател. Ние използваме тази информация само за предоставяните услуги. AVANGARDPC.COM се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.

1.2. Вие декларирате, че данните предоставени от вас при регистрацията са верни и достатъчни.

1.3. Вие декларирате, че представлявате и сте упълномощено от организацията лице.

1.4. В случай на съществуващо несъответствие в данните, Вие се задължавате да прекратите ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието.

2. Публикуване на Информация

2.1. Вие декларирате, че всички публикувани от вас обяви са за реални и актуални позиции.

2.2. Вие се съгласявате, че ще използвате AVANGARDPC.COM  в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Вашата обява не може да съдържа: а) препратки към вашия сайт с цел да го рекламира; б) материали, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права; с) или каквото и да със сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице.

2.3. AVANGARDPC.COM запазва правото си да отстрани или поиска редактирането на обяви, които по своя преценка счита за неприемливи.

2.4. AVANGARDPC.COM запазва правото си да прекрати предоставяната услуга в случай, че има подозрения за нарушаване условията на ползване.

2.5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, AVANGARDPC.COM запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

2.6. AVANGARDPC.COM се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите посочени в т. 2.5. или когато за това има изрично съгласие.

2.7. AVANGARDPC.COM  запазва правото си да предоставя информация в кумулативен вид (под формата на статистика), непозволяващ идентификация.

3. Употреба на Съдържанието

3.1. Съдържанието в AVANGARDPC.COM  e собственост на Авангард персонал консултинг ООД и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате не принадлежащо ви съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

3.2. Публикуваните контакти на фирми и представители на фирми, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно кандидатстване по обявени позиции. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

4. Общи Условия

4.1. AVANGARDPC.COM  не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието.

4.2. AVANGARDPC.COM  не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

4.3. AVANGARDPC.COM не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай