Информационно събитие по проект "АКТИВНИ ЗАЕДНО"

На 02. Юни 2016 г. в Малка заседателна зала на Община град Добрич се проведе Информационно събитие по повод стартиране на проект "АКТИВНИ ЗАЕДНО", Договор № BG05M9OP001-1.002-0018-C01.
На презентацията му присъстваха представители на кметския екип, на социални институции и НПО.
Основната идея на проекта е младежи до 29 год. възраст, които не учат, не работят и не са регистрирани в бюрото по труда, да бъдат открити, мотивирани и включени в заетост, обучение или връщане в образованието. Проектът се осъществява съвместно от фирма Авангард персонал консултинг и община Добрич.
В рамките на проекта, 52-ма младежи ще преминат мотивационно обучение. 42-ма от тях ще бъдат включени в курс по професионална квалификация за „Работник в озеленяването“. 34 от завършилите ще бъдат наети за 6 месеца в Общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти“.
По време на представянето, зам.-кметът Росица Йорданова съобщи, че след изтичането на проекта, назначените 34 души ще бъдат наети на постоянна работа в общинското предприятие.
На останалите 18 души, които няма да бъдат наети на работа по този проект ще се търси друга реализация.
Проект „АКТИВНИ ЗАЕДНО“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.
~ www.eufunds.bg ~

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай