Информационно събитие по проект "АКТИВНИ ЗАЕДНО"

На 02. Юни 2016 г. в Малка заседателна зала на Община град Добрич се проведе Информационно събитие по повод стартиране на проект "АКТИВНИ ЗАЕДНО", Договор № BG05M9OP001-1.002-0018-C01.
На презентацията му присъстваха представители на кметския екип, на социални институции и НПО.
Основната идея на проекта е младежи до 29 год. възраст, които не учат, не работят и не са регистрирани в бюрото по труда, да бъдат открити, мотивирани и включени в заетост, обучение или връщане в образованието. Проектът се осъществява съвместно от фирма Авангард персонал консултинг и община Добрич.
В рамките на проекта, 52-ма младежи ще преминат мотивационно обучение. 42-ма от тях ще бъдат включени в курс по професионална квалификация за „Работник в озеленяването“. 34 от завършилите ще бъдат наети за 6 месеца в Общинското предприятие „Устойчиви дейности и проекти“.
По време на представянето, зам.-кметът Росица Йорданова съобщи, че след изтичането на проекта, назначените 34 души ще бъдат наети на постоянна работа в общинското предприятие.
На останалите 18 души, които няма да бъдат наети на работа по този проект ще се търси друга реализация.
Проект „АКТИВНИ ЗАЕДНО“, Договор № BG05M9OP001-1.002-0018-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.
~ www.eufunds.bg ~

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай