Проект Компас Равнопост@веност

На 18 март 2009 г. в Търговско-промишлена палата – Добрич се проведе първата работна среща проект „Компас Равнопост@веност [Boussole Eg@lite], финансиран от програма „Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации”.  Авангард персонал консултинг е асоцииран партньор по проекта.
Проект „Компас
Равнопост@веност предлага да се трансферира методологията на “Образователен компас” (www.learningboussole.org) към проблематиката за равнопоставеност на половете и управление на многообразието чрез метод, метафорично наречен от партньорите “вълна” (OLA). Трансферът се базира на съвместно изграждане и обогатяване на съдържанието чрез приноса на всеки един от партньорите през отделните фази на проекта. 
Целевата група обхваща предприемачи, ръководители на МСП, директори «Човешки ресурси» в предприятията, синдикати и всички онези, които играят важна роля при изготвянето на фирмената стратегия за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие; работниците и служителите в предприятията; институции и организации в подкрепа на бизнеса – Търговско-промишлени палати, бизнес асоциации, мрежи на МСП, както и структури, които са свързани с повишаване квалификацията на персонала; консултанти по професионално образование.
Очакваните резултати са да се създаде мрежа, общност с интереси в областта на равните възможности между жените и мъжете в предприятието с цел обмен на знания, споделяне на личен опит и добри практики.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай