Обучение на Социални асистенти

От 21. до 27.10.2009 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД организира и проведе въвеждащо обучение за подбраните крайни бенифициенти - Социални асистенти, по проект финансиран от Европейския социален фонд "Социални услуги в общността за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания в Община Айтос" на Община Айтос.

Цели на обучението бяха:

  • Приобщаване на бенифициентите към новите условия на учене, пълноценно общуване с бъдещите колеги;
  • Установяване на положителни нагласи за трайна принадлежност към една професионална общност на хора от помагащите професии;
  • Въвеждане в дейностите на професията „социален асистент”, изграждане на умения;
  • Представяне на теоретични и нормативни положения в сферата на социалните услуги;
  • Придобиване на умения за справяне в работни ситуации.

Задачите, по които се работи по време на обучението, бяха:

  • Предстаняне на същността на социалните услуги в домашни условия;
  • Очертаване на правата и задълженията на социалния асистент;
  • Развиване на умения у участниците за делово общуване;
  • Придобиване на умения за работа със собствените чувства и преживявания в процеса на работа.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай