Обучение на Социални асистенти

От 21. до 27.10.2009 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД организира и проведе въвеждащо обучение за подбраните крайни бенифициенти - Социални асистенти, по проект финансиран от Европейския социален фонд "Социални услуги в общността за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания в Община Айтос" на Община Айтос.

Цели на обучението бяха:

  • Приобщаване на бенифициентите към новите условия на учене, пълноценно общуване с бъдещите колеги;
  • Установяване на положителни нагласи за трайна принадлежност към една професионална общност на хора от помагащите професии;
  • Въвеждане в дейностите на професията „социален асистент”, изграждане на умения;
  • Представяне на теоретични и нормативни положения в сферата на социалните услуги;
  • Придобиване на умения за справяне в работни ситуации.

Задачите, по които се работи по време на обучението, бяха:

  • Предстаняне на същността на социалните услуги в домашни условия;
  • Очертаване на правата и задълженията на социалния асистент;
  • Развиване на умения у участниците за делово общуване;
  • Придобиване на умения за работа със собствените чувства и преживявания в процеса на работа.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай