"Училище за родители"

В периода 11. - 14. Януари 2016 г. екип на Авангард Персонал Консултинг организира и проведе поредното събитие по проект "Младежки център Добрич - Вашето утре" на тема "Училище за родители". По време на обучението участниците, настоящи и бъдещи родители, обсъждаха теми важни за изпълнението на тяхната най-значима роля в живота - а именно: Как да бъдат огворни родители. По време на обучението бяха обсъждани и теми, изключително важни и наболели в днешно време, а именно:
- Превенция на подрастващите от пристрастяване към алкохол и наркотици,
- Домашно насилие,
- Ранни бракове и
- Защо е важно децата да посещават редовно училище и Какви са опасностите от преждевременно напускане на училище?

От споделените мнения и повдигнати въпроси по време на обучението стана ясно, че интересни теми за обсъждане по време на бъдещи подобни обучения са например: Варианти за намиране работа; Съчетаване на трудова заетост и отговорно отглеждане на деца; По-успешни подходи при възпитание на деца, съвети за възпитание на „трудни деца“ и др.. Участниците имаха също и доста въпроси, свързани с работата на социалните служби, документите за тези служби и начините на попълването им. От участниците произлезе и предложението да се организират и в бъдеще такива тренинги и на тях да присъстват както педагози и  психолози, така и представители на социалните служби.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай