"Училище за родители"

В периода 11. - 14. Януари 2016 г. екип на Авангард Персонал Консултинг организира и проведе поредното събитие по проект "Младежки център Добрич - Вашето утре" на тема "Училище за родители". По време на обучението участниците, настоящи и бъдещи родители, обсъждаха теми важни за изпълнението на тяхната най-значима роля в живота - а именно: Как да бъдат огворни родители. По време на обучението бяха обсъждани и теми, изключително важни и наболели в днешно време, а именно:
- Превенция на подрастващите от пристрастяване към алкохол и наркотици,
- Домашно насилие,
- Ранни бракове и
- Защо е важно децата да посещават редовно училище и Какви са опасностите от преждевременно напускане на училище?

От споделените мнения и повдигнати въпроси по време на обучението стана ясно, че интересни теми за обсъждане по време на бъдещи подобни обучения са например: Варианти за намиране работа; Съчетаване на трудова заетост и отговорно отглеждане на деца; По-успешни подходи при възпитание на деца, съвети за възпитание на „трудни деца“ и др.. Участниците имаха също и доста въпроси, свързани с работата на социалните служби, документите за тези служби и начините на попълването им. От участниците произлезе и предложението да се организират и в бъдеще такива тренинги и на тях да присъстват както педагози и  психолози, така и представители на социалните служби.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай