Социално - икономически анализ

В изпълнение на поръчение, направено от страна на Местна инициативна група Тервел-Крушари, Авангард изготви социално-икономически анализ на общностите на младежите (до 40 г.) и на жените от територията на МИГ Тервел-Крушари за проучване на потребностите им и идентифициране на възможни начинания за подпомагане чрез Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел-Крушари.
Целта на проучването беше да установи:
- потребността от подпомагане на всяка една от групите;
- кои направления са перспективни за предприемачество и трудова реализация;
- приложимостта на мерките на Стратегия за местно развитие към интересите на целевите групи;
- степентта на съответствие на целите на Стратегията за местно развитие с очакванията на целевите групи, интереси и капацитета им.

Проучването включва следната информация:
- характеристика на целевите групи - възрастова, образователно-квалификационна, социално-битова, етническа структура;
- интереси и възможности за кандидатстване за финансиране - перспективни области и направления за кандидатстване и дейности, които имат нужда от финансиране;
- размер на необходимите средства за финансиране и източници на финансиране;
необходимост от подкрепа при кандидатстването.

Пълния текст на Анализа можете да прочете от файла по-долу.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай