За нас

Авангард Персонал Консултинг е компания, специализирана в сферата на управлението на човешките ресурси и организационното развитие.

Нашата мисия е да предоставяме комплексни услуги за управление и развитие на човешкия потенциал, които изцяло отговарят на потребностите на фирмите - клиенти и се базират на новостите в науката и практиката. ние сме убедени, че човешкият фактор е източник на прогреса и успеха на бизнеса.

Нашите ценности са:

 • Прозрачност за клиента в процеса на консултиране и постоянно взаимодействие с него;
 • Въвличане в процеса на консултиране на всички ресурси на нашата компания;
 • Дълбоко разбиране на проблема, който трябва да се реши;
 • Редовна отчетност на всеки етап от консултативния процес;
 • Обезпечаване на обратна връзка;
 • Абсолютна конфиденциалност на всички контакти.

Методите ни на работа се дефинират от разбирането за специфичните потребности на всяка отделна организация, нейните конкретни намерения и цели. Използваме съвременен инструментариум, адаптиран към конкретните условия.

Всеки проект се разработва специално за нуждите на поръчителя, съобразено с неговите виждания за работата на човешките ресурси, като се търси дългосрочен и траен ефект.

По време на реализиране на услугата се поддържа непрекъсната обратна връзка с поръчителя, с цел получаване на своевременна актуална информация за наблюдаваните и установяваните от експертите процеси и възможностите за предприемане на адекватни последващи действия.

Предлагани услуги:

 • Обучение на персонала - тренинги, семинари, тиймбилдинги;
 • Планиране на човешките ресурси;
 • Анализ и проектиране на длъжности;
 • Атестиране на персонал;
 • Набиране и подбор на персонал;
 • Изработване на система за управление на човешките ресурси;
 • Изграждане и сработване на екипи;
 • Консултации за организационно развитие;
 • Мотивиране и стимулиране на персонала;
 • Психологическо консултиране;
 • Персонално кариерно консултиране.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай