Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия

От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата участие взеха партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Участниците от България бяха представители на пенсионерски клубове от гр. Добрич, придружавани от член на нашия екип.

По време на петдневното събитие участниците споделяха добри практики в сферата на обучението на възрастни хора.

Домакините представиха техния опит за работа с хора от третата възраст. Лектори демонстрираха възможностите за организиране на компютърни курсове, курсове по фотография и др., ориентирани към възрастни хора. Ева Шестакова - президент на Колпинг, Щявницке Бане, проведе уъркшоп за работа с компютри. Тя сподели също и опита си в работа с хора от третата възраст за използване на нови технологии, като напр. поддържане на профили в социалните мрежи, организиране на онлайн дискусионни групи, създаване на фотохроники и др.

Маргита Маркова, секретар на организацията "Колпинг - Словакия", представи използването на ИКТ в социално предприятие, специализирано в сферата на производството на уникални дизайнерски продукти от дърво. Участниците имаха възможност да проследят процеса на създаване на дървени модели, които оцветиха по-късно по време на специална креативна сесия за рисуване, която бе ръководена от художничката Ева Линхартова. Насърчителни думи към участниците в уъркшопа отправи професор Бохомир Бахрати, който подчерта значението на рисуването за развитието на личността и религиозната символика в изкуството.

Друга интересна тема беше представена от клиничния психолог Мария Щетинова. Използвайки примери от своята психотерапевтична практика, тя говори по темата "Психологически промени и потребности на хората от третата възраст". Участниците задаваха въпроси, дискутираха заедно относно възможности за организиране на дейности, насочени към възрастните хора, които да намалят тяхната изолация и социално изключване.

Ръководителката на Колпинг Словакия, Алжбета Даниелова, която е и учител по професия, сподели своя опит при организиране на обучения за работа с дигитални технологии, насочени към възрастни хора.
 
Участниците посветиха един предиобед, за да разучат различни народни танци. С помощта на преподавателя по танци Карол Златко, възрастните хора танцуваха чардаш и полонеза. Заниманията провокираха физическата активност и подчертаха красотата на културните различия в Европа.
 
В последния ден от международната среща бе организиран хепънинг, на който бяха поканени представители на местната власт и местната общност. Участниците представиха резултатите от тяхната работа, приготвиха национални ястия, характерни за всяка от държавите участнички, демонстрираха национални песни и танци.
 
Едноседмичната среща бе изпълнена изцяло с дух на междукултурно сътрудничество. И макар лекциите да се превеждаха на отделните езици, участниците имаха много възможности за лични контакти помежду си, откривайки колко близки са славянските езици от централна и източна Европа.

Обучителната мобилност се проведе в рамките на проект „Активно гражданство за възрастните хора чрез учене през целия живот“, финансиран от Европейския съюз по програма „Еразъм +“.

Линк към новината в сайта на проекта: тук

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай