Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия

От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за хора от третата възраст. В срещата участие взеха партньорски организации от България, Полша, Словакия и Словения. Участниците от България бяха представители на пенсионерски клубове от гр. Добрич, придружавани от член на нашия екип.

По време на петдневното събитие участниците споделяха добри практики в сферата на обучението на възрастни хора.

Домакините представиха техния опит за работа с хора от третата възраст. Лектори демонстрираха възможностите за организиране на компютърни курсове, курсове по фотография и др., ориентирани към възрастни хора. Ева Шестакова - президент на Колпинг, Щявницке Бане, проведе уъркшоп за работа с компютри. Тя сподели също и опита си в работа с хора от третата възраст за използване на нови технологии, като напр. поддържане на профили в социалните мрежи, организиране на онлайн дискусионни групи, създаване на фотохроники и др.

Маргита Маркова, секретар на организацията "Колпинг - Словакия", представи използването на ИКТ в социално предприятие, специализирано в сферата на производството на уникални дизайнерски продукти от дърво. Участниците имаха възможност да проследят процеса на създаване на дървени модели, които оцветиха по-късно по време на специална креативна сесия за рисуване, която бе ръководена от художничката Ева Линхартова. Насърчителни думи към участниците в уъркшопа отправи професор Бохомир Бахрати, който подчерта значението на рисуването за развитието на личността и религиозната символика в изкуството.

Друга интересна тема беше представена от клиничния психолог Мария Щетинова. Използвайки примери от своята психотерапевтична практика, тя говори по темата "Психологически промени и потребности на хората от третата възраст". Участниците задаваха въпроси, дискутираха заедно относно възможности за организиране на дейности, насочени към възрастните хора, които да намалят тяхната изолация и социално изключване.

Ръководителката на Колпинг Словакия, Алжбета Даниелова, която е и учител по професия, сподели своя опит при организиране на обучения за работа с дигитални технологии, насочени към възрастни хора.
 
Участниците посветиха един предиобед, за да разучат различни народни танци. С помощта на преподавателя по танци Карол Златко, възрастните хора танцуваха чардаш и полонеза. Заниманията провокираха физическата активност и подчертаха красотата на културните различия в Европа.
 
В последния ден от международната среща бе организиран хепънинг, на който бяха поканени представители на местната власт и местната общност. Участниците представиха резултатите от тяхната работа, приготвиха национални ястия, характерни за всяка от държавите участнички, демонстрираха национални песни и танци.
 
Едноседмичната среща бе изпълнена изцяло с дух на междукултурно сътрудничество. И макар лекциите да се превеждаха на отделните езици, участниците имаха много възможности за лични контакти помежду си, откривайки колко близки са славянските езици от централна и източна Европа.

Обучителната мобилност се проведе в рамките на проект „Активно гражданство за възрастните хора чрез учене през целия живот“, финансиран от Европейския съюз по програма „Еразъм +“.

Линк към новината в сайта на проекта: тук

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай