Интерактивен семинар за директори: Професионално ориентиране на подрастващите

Обучителен екип на „Авангард Персонал Консултинг” ООД организира и проведе интерактивен семинар с директори на основни училища от Община Добричка. Темата на семинара беше „Професионално ориентиране на подрастващите”. По време на семинара участниците имаха възможност да се запознаят с ключови моменти в професионалното ориентиране на подрастващите. Обсъждани бяха въпроси, свързани с планиране и управление на дейността по професионално ориентиране. По време на семинара бяха също така представени и добри практики, използвани в страни от Европейския съюз.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай