Обучителна програма за доброволци от Граждански форум по социални въпроси

На 26. Март завърши последният от трите модула обучения, по време на които Сдружение „Алтернативи“ успешно си партнира с г-н Павел Павлов, в ролята му на обучител при реализирането на Обучителна програма за доброволци от Граждански форум по социални въпроси по проект: „Граждански форум по социални въпроси в община Карнобат” на Сдружение „Алтернативи”.

Ангажиментът на г-н Павлов се състоеше в провеждането на:
  • Обучение на тема: „Работа в екип на НПО и представители на целевите групи за активно включване и развитие на социална политика на местно ниво“
  • Обучение на тема: „Умения за проучване на потребности и стратегическо планиране“
  • Обучение на тема: „Умения за застъпничество“
 
Използваните по време на обученията обучителни методи и техники позволиха на участниците:
  • да разгърнат индивидуалния и екипния потенциал, с оглед повишаване ефективността на Гражданския форум при планиране и реализиране на съвместни дейности и проекти;
  • да се запознаят с различни количествени и качествени методи за проучване на потребностите на целевите групи и да могат да ги използват във връзка с работата на Гражданския форум по социални въпроси в Община Карнобат;
  • да успяват успешно да планират стратегията си на застъпническа кампания въз основа на идентифицираните заинтересовани страни и анализ на силите в общността.
 

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай