Териториално и социално-икономическо проучване

По поръчка на Сдружение "МИГ Тервел - Крушари" Авангард проведе проучване с предмет: „Териториални и социално-икономически проучвания и анализи на общности и стопански сектори на територията на общините Тервел и Крушари в помощ на прилагането на подхода ЛИДЕР – 2013 г.“. Услугата бе изпълнена в периода 15.03.2013 – 15.05.2013 г. В процеса на изпълнение на поръчката, екипът на Авангард Персонал Консултинг ООД изготви работна методология, анкетни карти и проведе проучването сред над 100 респондента и 15 представители на фирми, земеделски производители, читалища, кметства и други институции, действащи на територията на МИГ Тервел – Крушари, с цел да се оцени достъпа им до видове услуги и да се направи количествена оценка на потребелението им. Базирайки се на прецизно изготвения подробен статистически анализ и аналитичното обобщение, изследователски екип даде накрая и своите полезни препоръки и реалистично базирани предложения за организиране на предоставянето на услуги. С резултатите от проучването можете да се запознаете от приложения по-долу файл.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай