Териториално и социално-икономическо проучване

По поръчка на Сдружение "МИГ Тервел - Крушари" Авангард проведе проучване с предмет: „Териториални и социално-икономически проучвания и анализи на общности и стопански сектори на територията на общините Тервел и Крушари в помощ на прилагането на подхода ЛИДЕР – 2013 г.“. Услугата бе изпълнена в периода 15.03.2013 – 15.05.2013 г. В процеса на изпълнение на поръчката, екипът на Авангард Персонал Консултинг ООД изготви работна методология, анкетни карти и проведе проучването сред над 100 респондента и 15 представители на фирми, земеделски производители, читалища, кметства и други институции, действащи на територията на МИГ Тервел – Крушари, с цел да се оцени достъпа им до видове услуги и да се направи количествена оценка на потребелението им. Базирайки се на прецизно изготвения подробен статистически анализ и аналитичното обобщение, изследователски екип даде накрая и своите полезни препоръки и реалистично базирани предложения за организиране на предоставянето на услуги. С резултатите от проучването можете да се запознаете от приложения по-долу файл.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай