Организиране на младежки дейности

В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализиране на дейности по поръчка на Община град Добрич, която изпълнява проект BG06-102 "Младежки център Добрич - Вашето утре", финансиран по Програма "Деца и младежи в риск" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Екипът ни имаше ангажимента да извърши услуги по цялостното организиране, ресурсно и техническо обезпечаване на неформални обучения и инициативи по проекта, кратка информация за които можете да намерите по-долу:
 • "Стаж за развитие на компетенциите на младите хора (изграждане на мултиплайери) - 1 месечна стажантска програма за млади хора, които имаха възможност да се запознаят с методите на работа в младежкия център, както и сами да организират свои събития и инициативи, свързани с инетерсни за местната младеж теми;
 • Проучване на интересите на младите хора в региона" - целта на инициативата бе чрез беседи, дискусии, анкети и интервюта да се проведе проучване на интересите на младите хора от региона, и в резултат на това да се актуализират съществуващите данни от предишни проучвания.
 • Прилагане на иновативни методи за проучване и описанието им в публикация" - Целта на проучването бе да се събере информация за начина на живот, потребностите и интересите на младите хора в област Добрич. Резултатите от проведеното проучване бяха обобщени в печатен материал от 20 страници. Беше осигурена графична подготовка и дизайн на материала, който в последствие бе отпечатан в тираж от 100 бр..
 • "Неформални обучения" - логистично съдействие при организиране на неформални обучения за младежи на теми: "Права, задължения и отговорности на младите хора", "Международен ден на майчиния език", "Компас на гаджета", "Международен ден на поезията", "Не на омразата", "Гняв, агресия и насилие", "Права на човека", "Шанс за висше образование на ромската младеж".
 • "Събитие за кампания "NO HATE" - флашмоб под надслов "Без омраза" на кафе, чиято цел бе, чрез музика, танци и приятни емоции, да привлече вниманието на младите хора към инициативата на Съвета на Европа „Движение за език без омраза“, която се обявява против всички форми на дискриминация и враждебност в Интернет пространството.
 • "Изложба "Бит и култура на ромите" - организирана по повод 8-ми април - Международния ден на ромите. Изложбата бе разделена на две части - едната посветена на бита и културата на ромския етнос, а другата на кулинарните традиции на ромите.
 • "Курс по Английски език" - техническо и ресурсно обезпечаване на 100 часово чуждоезиково обучение, провеждано по т.нар. "отворена система".
 • "Еко акция" - дейности по облагородяване на двора на местно училище, включващи почистване от отпадъци, боядисване на первази, маркиране на спортно игрище, монтиране на кош за разделно събиране в двора на училището.
 • "Еко акция", свързана със залесяване на междублоково пространство. По време на акцията, млади хора, със своя доброволен труд, допринесоха за запазване на природата в своя град и за по-чистия въздух в него, а също така и показаха, че ги е грижа за опазването на околната среда.
 • "Работилница Баба Марта", провеждана в Младежки център Добрич и в Общностния център в града, където с предоставените им материали младежите изработиха мартеници, с които на празника да зарадват хората, получаващи топъл обяд към обществената трапезария в града. 
 • "Кръгла маса по повод Международния ден на ромите" - участници в събитието бяха експерти, младежки и здравни медиатори, ромски медиатори, представители на НПО, работещи с и за младежи в риск в местната общност от Общините Добрич, Добричка, Балчик, Ген. Тошево и Тервел. Основна тема на кръглата маса бе "Добри резултати при работа с младежи в риск в местната общност". Специално внимание бе отделено на въпроса относно проблемите, които най-често изникват в процеса на работа с младежите в риск; както на възможностите за трудова реализация на младежите в риск.
 • "Североизточни младежки срещи" - участници в трите срещи бяха млади хора и работещи в сферата на младежките дейности от гр. Търговище, гр. Шумен, гр. Русе, гр. Силистра, гр. Балчик, гр. Варна и гр. Добрич, в т.ч. представители на младежки парламент, младежки консултативен съвет, общински консултативен и ученически съвет. Планирани да се проведат под формата на групови дискусии, презентации и образователни игри, основната цел на срещите бе: насърчаване свободното общуване между младежите; възможност за споделяне на опит и добри практики между представителите на различните организации; обсъждане на бъдещи съвместни дейности.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай