Организиране на младежки дейности

В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализиране на дейности по поръчка на Община град Добрич, която изпълнява проект BG06-102 "Младежки център Добрич - Вашето утре", финансиран по Програма "Деца и младежи в риск" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Екипът ни имаше ангажимента да извърши услуги по цялостното организиране, ресурсно и техническо обезпечаване на неформални обучения и инициативи по проекта, кратка информация за които можете да намерите по-долу:
 • "Стаж за развитие на компетенциите на младите хора (изграждане на мултиплайери) - 1 месечна стажантска програма за млади хора, които имаха възможност да се запознаят с методите на работа в младежкия център, както и сами да организират свои събития и инициативи, свързани с инетерсни за местната младеж теми;
 • Проучване на интересите на младите хора в региона" - целта на инициативата бе чрез беседи, дискусии, анкети и интервюта да се проведе проучване на интересите на младите хора от региона, и в резултат на това да се актуализират съществуващите данни от предишни проучвания.
 • Прилагане на иновативни методи за проучване и описанието им в публикация" - Целта на проучването бе да се събере информация за начина на живот, потребностите и интересите на младите хора в област Добрич. Резултатите от проведеното проучване бяха обобщени в печатен материал от 20 страници. Беше осигурена графична подготовка и дизайн на материала, който в последствие бе отпечатан в тираж от 100 бр..
 • "Неформални обучения" - логистично съдействие при организиране на неформални обучения за младежи на теми: "Права, задължения и отговорности на младите хора", "Международен ден на майчиния език", "Компас на гаджета", "Международен ден на поезията", "Не на омразата", "Гняв, агресия и насилие", "Права на човека", "Шанс за висше образование на ромската младеж".
 • "Събитие за кампания "NO HATE" - флашмоб под надслов "Без омраза" на кафе, чиято цел бе, чрез музика, танци и приятни емоции, да привлече вниманието на младите хора към инициативата на Съвета на Европа „Движение за език без омраза“, която се обявява против всички форми на дискриминация и враждебност в Интернет пространството.
 • "Изложба "Бит и култура на ромите" - организирана по повод 8-ми април - Международния ден на ромите. Изложбата бе разделена на две части - едната посветена на бита и културата на ромския етнос, а другата на кулинарните традиции на ромите.
 • "Курс по Английски език" - техническо и ресурсно обезпечаване на 100 часово чуждоезиково обучение, провеждано по т.нар. "отворена система".
 • "Еко акция" - дейности по облагородяване на двора на местно училище, включващи почистване от отпадъци, боядисване на первази, маркиране на спортно игрище, монтиране на кош за разделно събиране в двора на училището.
 • "Еко акция", свързана със залесяване на междублоково пространство. По време на акцията, млади хора, със своя доброволен труд, допринесоха за запазване на природата в своя град и за по-чистия въздух в него, а също така и показаха, че ги е грижа за опазването на околната среда.
 • "Работилница Баба Марта", провеждана в Младежки център Добрич и в Общностния център в града, където с предоставените им материали младежите изработиха мартеници, с които на празника да зарадват хората, получаващи топъл обяд към обществената трапезария в града. 
 • "Кръгла маса по повод Международния ден на ромите" - участници в събитието бяха експерти, младежки и здравни медиатори, ромски медиатори, представители на НПО, работещи с и за младежи в риск в местната общност от Общините Добрич, Добричка, Балчик, Ген. Тошево и Тервел. Основна тема на кръглата маса бе "Добри резултати при работа с младежи в риск в местната общност". Специално внимание бе отделено на въпроса относно проблемите, които най-често изникват в процеса на работа с младежите в риск; както на възможностите за трудова реализация на младежите в риск.
 • "Североизточни младежки срещи" - участници в трите срещи бяха млади хора и работещи в сферата на младежките дейности от гр. Търговище, гр. Шумен, гр. Русе, гр. Силистра, гр. Балчик, гр. Варна и гр. Добрич, в т.ч. представители на младежки парламент, младежки консултативен съвет, общински консултативен и ученически съвет. Планирани да се проведат под формата на групови дискусии, презентации и образователни игри, основната цел на срещите бе: насърчаване свободното общуване между младежите; възможност за споделяне на опит и добри практики между представителите на различните организации; обсъждане на бъдещи съвместни дейности.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай