Психологическо изследване на ученици от основните училища на Община Добричка

В рамките на проект „Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система”, финансиран и изпълняван в рамките на ОП “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, Авангард Персонал Консултинг проведе мащабно психологиечско изследване на 808 ученици от 18 основни училища на Община Добричка, както и индивидуални интревюта с учениците и техните родители. Екипът от квалифицирани психолози, педагози и кариерни консултанти си постави следните цели при проваждане на проучването: Да се проучат интересите на  учениците по отношение на харесваните от тях учебни предмети и въз основа на това да се определят  професионалните области, които биха избрали за свое бъдещо кариерно развитие; Да се определят индивидуалните и базисни възможности на учениците за развитие в дадена професионална област; Да се проучат нагласите на учениците за продължаване на образованието и избор на професионална област; Да се изработят индивидуални профили на учениците, включващи: Ниво на кратковременна памет; Ниво на концентрация и разпределяемост на вниманието; Степен на креативност (творчески способности); Интереси на базата на предпочитания към тип работа; Информация за любими предмети, предпочитана професия и професия на родителите; Равнище на общите способности.
Обобщени резултати от проучването могат да бъдат намерени на линка по-долу.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай