Психологическо изследване на ученици от основните училища на Община Добричка

В рамките на проект „Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система”, финансиран и изпълняван в рамките на ОП “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, Авангард Персонал Консултинг проведе мащабно психологиечско изследване на 808 ученици от 18 основни училища на Община Добричка, както и индивидуални интревюта с учениците и техните родители. Екипът от квалифицирани психолози, педагози и кариерни консултанти си постави следните цели при проваждане на проучването: Да се проучат интересите на  учениците по отношение на харесваните от тях учебни предмети и въз основа на това да се определят  професионалните области, които биха избрали за свое бъдещо кариерно развитие; Да се определят индивидуалните и базисни възможности на учениците за развитие в дадена професионална област; Да се проучат нагласите на учениците за продължаване на образованието и избор на професионална област; Да се изработят индивидуални профили на учениците, включващи: Ниво на кратковременна памет; Ниво на концентрация и разпределяемост на вниманието; Степен на креативност (творчески способности); Интереси на базата на предпочитания към тип работа; Информация за любими предмети, предпочитана професия и професия на родителите; Равнище на общите способности.
Обобщени резултати от проучването могат да бъдат намерени на линка по-долу.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай