STRUCTOGRAM уъркшоп на VІІ Национален конгрес по психология

В периода 31. Октомври - 02. Ноември 2014 г. в град София се проведе VІІ-я Национален конгрес по психология. В научната програма на конгреса бяха включени над 160 научни доклада в 11 научни секции и повече от 30 научни форума - семинари, уъркшопи, симпозиуми, кръгли маси и тематични дискусии.

STRUCTOGRAM Център България взе участие в конгреса чрез уъркшоп на тема: "Биоструктурен анализ в тренинги за усъвършенстване на социалните компетенции".

Събитието се води от Павел Павлов - главен STRUCTOGRAM обучител, и се състоя на 02. Ноември 2014 г. от 09.00 - 11.00 ч. в Заседателна зала 2 на Софийски университет.

По-надолу ви представяме кратка анотация на уъркшопа: В изследвания относно причините за постигане на успех, винаги се появява един фактор,който е присъщ за всеки успял човек - неговата автентичност, което иначе казано, означава наличието на съотвествие между личностната му структура и заученото поведение. Успешните хора имат свой личен стил и използват методи и техники, които пасват най-добре на тяхната индивидуалност. По този начин знанията за собствената личност се явява решаваща предпоставка за една осъзната стратегия за постигане на успех. Личността и поведението на всеки човек са резултат от съвместното действие на два основни фактора: генетично заложените личностни черти (биологичен фактор) и формираните под влиянията на заобикалящата ни среда характеристики (социален фактор). Биоструктурният анализ е метод за самооценка, основан на теорията за триединния мозък на американският изследовател Пол Д. Маклийн. Чрез своите изследвания той доказва, че човешкият мозък, в резултат на неговата хилядолетна еволюция е система от три обособени части (мозъчен ствол, междинен мозък и главем мозък). Всяка от трите части запазва своите специфични функции, но при всеки човек имат различно влияние (доминантност). Това са основните вродени характеристики на личността и произтичащите от тях основни модели на поведение. Тренингите, базирани на биоструктурния анализ (STRUCTOGRAM®) са подходящи за развитие на мениджърските умения, умения за продажби и работа с клиенти, подобряване на комуникативните умения, работа в екип, управление на конфликти и др. Цялото обучение става по–реалистично, по–полезно и смислено, тъй като не се вземат предвид само елементи на човешката личност, които са формирани под влияние на заобикалящата ни среда, а преди всичко такива, които са генетично заложени и до голяма степен стабилни във времето. Биоструктурният анализ се комбинира успешно с методи на обучение, изхождащи от променящите се аспекти на човешкото поведение. Той помага на участниците в тренинга да усвоят знания и умения за разбиране на себе си и другите хора, за разпознаване на техните предпочитания, мотиви, потребности и за „правилните” реакции, съобразно тези условия. По този начин се постигат ефективна КОМУНИКАЦИЯ (доверие, разбиране, по-малко конфликти, ефективна работа в екип) и измерими РЕЗУЛТАТИ (по-големи продажби, по-ефективно взаимодействие с клиенти и партньори, по-добро лидерство).

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай