STRUCTOGRAM уъркшоп на VІІ Национален конгрес по психология

В периода 31. Октомври - 02. Ноември 2014 г. в град София се проведе VІІ-я Национален конгрес по психология. В научната програма на конгреса бяха включени над 160 научни доклада в 11 научни секции и повече от 30 научни форума - семинари, уъркшопи, симпозиуми, кръгли маси и тематични дискусии.

STRUCTOGRAM Център България взе участие в конгреса чрез уъркшоп на тема: "Биоструктурен анализ в тренинги за усъвършенстване на социалните компетенции".

Събитието се води от Павел Павлов - главен STRUCTOGRAM обучител, и се състоя на 02. Ноември 2014 г. от 09.00 - 11.00 ч. в Заседателна зала 2 на Софийски университет.

По-надолу ви представяме кратка анотация на уъркшопа: В изследвания относно причините за постигане на успех, винаги се появява един фактор,който е присъщ за всеки успял човек - неговата автентичност, което иначе казано, означава наличието на съотвествие между личностната му структура и заученото поведение. Успешните хора имат свой личен стил и използват методи и техники, които пасват най-добре на тяхната индивидуалност. По този начин знанията за собствената личност се явява решаваща предпоставка за една осъзната стратегия за постигане на успех. Личността и поведението на всеки човек са резултат от съвместното действие на два основни фактора: генетично заложените личностни черти (биологичен фактор) и формираните под влиянията на заобикалящата ни среда характеристики (социален фактор). Биоструктурният анализ е метод за самооценка, основан на теорията за триединния мозък на американският изследовател Пол Д. Маклийн. Чрез своите изследвания той доказва, че човешкият мозък, в резултат на неговата хилядолетна еволюция е система от три обособени части (мозъчен ствол, междинен мозък и главем мозък). Всяка от трите части запазва своите специфични функции, но при всеки човек имат различно влияние (доминантност). Това са основните вродени характеристики на личността и произтичащите от тях основни модели на поведение. Тренингите, базирани на биоструктурния анализ (STRUCTOGRAM®) са подходящи за развитие на мениджърските умения, умения за продажби и работа с клиенти, подобряване на комуникативните умения, работа в екип, управление на конфликти и др. Цялото обучение става по–реалистично, по–полезно и смислено, тъй като не се вземат предвид само елементи на човешката личност, които са формирани под влияние на заобикалящата ни среда, а преди всичко такива, които са генетично заложени и до голяма степен стабилни във времето. Биоструктурният анализ се комбинира успешно с методи на обучение, изхождащи от променящите се аспекти на човешкото поведение. Той помага на участниците в тренинга да усвоят знания и умения за разбиране на себе си и другите хора, за разпознаване на техните предпочитания, мотиви, потребности и за „правилните” реакции, съобразно тези условия. По този начин се постигат ефективна КОМУНИКАЦИЯ (доверие, разбиране, по-малко конфликти, ефективна работа в екип) и измерими РЕЗУЛТАТИ (по-големи продажби, по-ефективно взаимодействие с клиенти и партньори, по-добро лидерство).

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай