Интерактивно обучение: Преодоляване на бариерите

На 12.07.2010 г. Авангард Персонал Консултинг проведено интерактивно обучение на тема "Преодоляване на бариерите". В него взеха участие представители на общинските териториални екипи, ангажирани с разработването на Областна стратегия за развитие на социални услуги. По време на отделните сесии, играейки, участниците имаха възможност да се убедят в значението на по - добрата междуличностна комуникация за постигане на добра ефективност в работата си; да развият необходимите знания и умения за сътрудничество на местно ниво в социалната сфера и да вникнат в процеса на застъпничество на групови интереси; да прилагат екипния и състезателен дух при изпълнение на предстоящите съвместни дейности по разработване на стратегията и не на последно място да се мотивират за работа и да „се заредят” емоционално.

Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай