Интерактивно обучение: Преодоляване на бариерите

На 12.07.2010 г. Авангард Персонал Консултинг проведено интерактивно обучение на тема "Преодоляване на бариерите". В него взеха участие представители на общинските териториални екипи, ангажирани с разработването на Областна стратегия за развитие на социални услуги. По време на отделните сесии, играейки, участниците имаха възможност да се убедят в значението на по - добрата междуличностна комуникация за постигане на добра ефективност в работата си; да развият необходимите знания и умения за сътрудничество на местно ниво в социалната сфера и да вникнат в процеса на застъпничество на групови интереси; да прилагат екипния и състезателен дух при изпълнение на предстоящите съвместни дейности по разработване на стратегията и не на последно място да се мотивират за работа и да „се заредят” емоционално.

Актуално

RSS
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай