Проект "Нови възможности на ново работно място"

От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възможности на ново работно място" по процедура "Ново работно място 2015" на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г..

Проекто предложението е замислено с идеята, във фирмата да бъдат създадени 4 устойчиви работни места и възможност за професионална реализация за 4 безработни и неактивни лица.

 Тази цел ще бъде осъществена посредством реализиразне на следните дейности:
 •  Подбор и назначаване на крайни бенефициенти;
 • Пригодяване на достъпна работна среда за хора с увреждания;
 • Оборудване и обзавеждане на новите работни места;
 • Организиране и провеждане на обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици";
 • Публичност и информираност;
 • Организация и управление;

В следствие на описаните дейности, ще бъдат постигнати следните резултати:
 •  Разкрити 4 нови работни места във фирмата-бенефициент, снабдени с необходимото оборудване;
 • Назначени 4 лица, представители на целевата група; сключени трудови договора с тях за период от 12 м.;
 •  Запазени работни места за мин. 12 м. на 2 от наетите лица след приключване на дейностите по проекта;
 •  Адаптирана работна среда, отговаряща на нормите за работни места на хора с увреждания;
 • 4 представители на целевата група с подобрени умения за общуване на Английски език;
 • Осъществени инициативи за навременно информиране на обществеността за целите, дейностите и резултатите от проекта;
 •  Създаден екип за организация и управление на проекта.

Описаните по-горе дейности ще бъдат адресирани към целева група: безработни и неактивни лица.Актуално

RSS
Тиймбилдинг на тема "Умения за ефективно планиране, координиране и разпределение на ролите в екипната работа"
На 28. Май 2022 г. в Слънчев бряг екипът ни организира тиймбилдинг-обучение на тема "Умения за ефект…
Проект "ActiveSeniors" - Обучително посещение в Словакия
От 19. до 24. Юли 2021 г. в Щявницке Бане, Словакия се проведе международна обучителна мобилност за …
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай