Go International 2012

Темата на тазгодишния проект, по който Авангард Персонал Консултинг ООД работи в рамките на инициативата на Австрийската външно-търговска камара Go international, е Системният коучинг.
В рамките на проекта австрийската организация ESBA - European Systemic Business Academy (www.esba.eu) представя в страната ни професионалния си know-how в областта на системния коучинг. ESBA работят на база на Килския модел на консултиране (Kiel Consulting Model), който се основава на философията за конструктивизма и на подхода за намиране на системни решения, ориентирани към бъдещето.
Малко повече информация за системния коучинг подход можете да прочетете, като изтеглите файла по-долу.

Част от работата по проекта е и провеждането на проучване на тема "Коучинг". Целта му бе да се направи анализ на пазара, като се проучи общата оценка на текущата ситуация и възможностите за бъдещо развитие на коучинг услугите в България. Обобщена информация от проучването можете да намерите по-долу.

С цел да се популяризира в страната ни подходът на ESBA за системния коучинг, на 20.11.2012 г. бе проведен уъркшоп на тема "Въведение в системния коучинг".

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай