CommuniNations - тренинг система за транснационална комуникация

През 2008 г., обявена от Европейската общност за година на "междукултурния диалог", проектът "CommuniNations" - иновативна ICT базирана обучителна система за транснационална комуникация (програма "Учене през целия живот", секторна програма Грюндвиг, Партньорства за познание LLP/AT-430/4/08) - оказва голямо съдействие за подобряване ефективността на комуникационния процес между хора от различни страни и култури. Партниращите си организации от Австрия (OeNWE - Австрийска мрежа за икономическа етика), България (Авангард Персонал Консултинг ООД), Полша (Pusswald & Partner KEG, Spolka Komandytowa Zarobkowa) и Швейцария (IBSA - Институт за биоструктурен анализ) участват съвместно в тренинг за социални компетенции и разработват програма за транснационален европейски семинар за подобряване на уменията за междукултурна комуникация. Всеки един от партньорите, така или иначе, предлага и използва в своята практика национални програми, но в същото време и изпитва голяма нужда от стандартизирани тренинги за транснационални комуникации. Новата програма е предназначена за мениджъри, треньори, експерти от HR отдели и педагогически персонал (като първо ниво таргет група) и след това ще бъде разпространена и използвана от учащи (като второ ниво таргет група), на които им се налага да използват "интеркултурна комуникация", живеейки или работейки с хора от други страни и култури.

По време на проекта тази нова "CommuniNations" семинарна програма бе създадена като IT базиран наръчник (www.communinations.com) и представлява система от упражнения и сертификация (структура на две нива: първо ниво - за треньори, второ ниво - за учащи). Инструментите за електронно обучение, касаещи техническото съдържание, са в днешно време много разпространени, но тези, касаещи социалните компетенции - по-скоро рядкост. Проектът предлага концепцията (manual) за много иновативно ICT - базирано решение за учене и преподаване. Основната цел е създаването на ТРАНСНАЦИОНАЛЕН инструментариум относно социалните компетенции, който да може да се прилага като стандартизирана, "междукултурна", комуникационна система във всички европейски страни. Тази система е изключително практична, благодарение на упражненията; лесна за оценяване, с помощта на сертификационната система и лесно достъпна чрез интернет.

Проектът включва: провеждане на проучване за определяне на конкретните нужди на треньорите и учащите (обобщените резултати от проучването можете да разгледате тук); Организиране и провеждане на практически тренинг Structogram във всяка една от страните - партньори. След разработването на семинарната програма, упражненията и сертификационната част, се провее пилотен тренинг, който е вид оценка на свършената по проекта работа. Резултат от проекта е он-лайн наръчник, представящ новата "CommuniNations" програма, готова за инсталиране на интернет платформа. Всички партньори публикуват на техните интернет страници информация за протичането на проекта и имат възможност да използват резултатите от него по време на своите настоящи дейности. 

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай