Дневен център за деца с увреждания

Наименование на проекта: "Дневен център за деца с увреждания", финансиран от програма PHARE - Деинституализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи.

Период на изпълнение: 2008 год.

Клиент: Община Крушари

Роля на "Авангард Персонал Консултинг" ООД в проекта:

  • Организиране и провеждане на двумодулно обучение на специалистите, наети в Дневния център, на тема: Мениджмънт и предоставяне на услуги в Дневен център за деца с увреждания. 

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай