Дневен център за деца с увреждания

Наименование на проекта: "Дневен център за деца с увреждания", финансиран от програма PHARE - Деинституализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи.

Период на изпълнение: 2008 год.

Клиент: Община Крушари

Роля на "Авангард Персонал Консултинг" ООД в проекта:

  • Организиране и провеждане на двумодулно обучение на специалистите, наети в Дневния център, на тема: Мениджмънт и предоставяне на услуги в Дневен център за деца с увреждания. 

Актуално

RSS
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай