Предоставяне на услуги за подпомагане на малък бизнес

Проектът "Предоставяне на услуги за подпомагане на малък бизнес" бе изпълнен на територията на Община Добрич - град и Добричка и е финансиран по програма Активни услуги на пазара на труда, трети цикъл, на Агенция по заетостта по заемно споразумение със Световната банка.

Обща характеристика на предоставяната услуга:

Вид услуга:
1.      Семинар по предприемачество;
2.      Сименар по управление на малка фирма;
3.      Семинар за разработване и управление на проекти;
4.      Разработване на индивидуални планове за работа с всеки бенефициент;
5.      Консултантски услуги по: бизнес планиране, разработване на проекти, фирморегистриране и административни въпроси, управление на финансите и счетоводството, управление на човешки ресурси, маркетинг и реклама, юридически въпроси, информационни технологии.
6.      Мрежа за взаимна помощ.

Участниците в проекта, съвместно с експертно консултативната група, разработиха индивидуален план, основаващ се на потребностите за развитие на бизнес идея, стъпките за планиране и реализиране на собствен бизнес, както и от развитие на вече съществуващ бизнес.

Основна информация за целевата група.
Проектът бе насочен към безработни лица, мотивирани да получат услуги за стартиране на собствен бизнес и към представители на новосъздадени малки и микро фирми от Общини Добрич и Добричка.
Основни критерии за подбора на безработни лица, регистрирани в ДБТ и лица с предизвестие за освобождаване от работа като бенефициенти по проекта, бяха желанието им да стартират свой собствен бизнес, наличието на идея за собствен бизнес, както и мотивация за обучение по предприемачество и управление на малка фирма.
Микро и малки предприятия, които бяха включени като бенефициенти по проекта трябваше да са започнали дейност в последните 24 месеца (към момента на подбор на бенефициенти), да са с мотивация за обучение по предприемачество и управление на малка фирма, да декларират готовността си да разкрият работни места за регистрирани в ДБТ безработни лица (минимум 1).

Брой бенефициенти:
Бяха обучени и консултирани 20 безработни лица и 5 представители на малки и микро фирми.

Ефективност:
Три от обучените безработни лица стартираха собствен бизнес.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай