Активно гражданство чрез превръщането на ученето през целия живот за възрастните хора в реалност

Проектът „Активно гражданство чрез превръщането на ученето през целия живот за възрастните хора в реалност” събира 5 партньори от Полша, Словения, Словакия, Германия и България в стратегическо партньорство.

Основната цел на проекта е да подкрепя възрастни хора (60+) в придобиването и развитието на ключови компетенции, с цел насърчаване на социално-образователното и личностното им развитие, както и участието им в гражданския и социалния живот.

Конкретните цели на проекта са:
  • споделяне на информация и идеи за образованието на възрастните хора и идеята за учене през целия живот;
  • развитие на подходящи и висококачествени умения и компетенции;
  • разширяване и развитие на компетенциите на преподавателите, включително чрез ефективно използване на ИКТ;
  • разработване на идеи за програми и учебни материали;
  • борбата с изолацията на възрастните хора, като им се даде възможност да вземат активна роля в обществения живот;
  • развиване на партньорства между учебни институции с цел насърчаване на ученето през целия живот и подобряване на качеството и ефективността на предлаганите услуги.

Организации - партньори по проекта:

Актуално

RSS
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай