Реинтеграция на освободени офицери и сержанти

Проект "Реинтеграция на освободени офицери и сержанти". Проектът е финансиран от Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие на Р. Германия и се осъществява от Германското дружество за Техническо сътрудничество и фирма ГОПА Консултантс.

Кратко описание на проекта:

Проектът има за цел:

  • подпомагане на кадровите военнослужещи, които се освобождават от Въоръжените сили на Българската армия, при намирането на работа или стартирането на собствен бизнес;
  • създаване на 10 Информационно - консултантски бюра (ИКБ) и техническото им оборудване;
  • извършване на теоретическа и практическа подготовка на консултанти за работа в ИКБ;
  • разработване и прилагане на методика за микрокредитиране на малък и среден бизнес и стимулиране на работодатели, които назначават на работа освободени кадрови военнослужещи.

Постигнати резултати:

  • оборудване на 10 Информационно – консултантски бюра;
  • обучение на 18 консултанти по кариерно развитие;
  • консултирани 600 освободени от армията офицери и сержанти по въпросите на кариерното развитие и/или стартиране на собствен бизнес;
  • финансирани начинаещи фирми или фирми, които наемат освободени от армията военнослужещи;
  • Изготвени анализи на целевата група и анализ на пазара на труда.

Населено място: София, Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково, Шумен и Стара Загора.

Продължителност на проекта: 20 месеца (май 2003 г. - декември 2004 г.)

Описание на предоставените услуги:
Фирмата участва като подизпълнител. Консултанти на фирмата участват при подготовката и провеждането на обучението на консултантите по кариерно развитие, в т.ч. подготовка на учебни планове, обучителни материали, провеждане на голяма част от обучителните модули и оценка на знанията.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай