Реинтеграция на освободени офицери и сержанти

Проект "Реинтеграция на освободени офицери и сержанти". Проектът е финансиран от Федералното министерство за икономическо сътрудничество и развитие на Р. Германия и се осъществява от Германското дружество за Техническо сътрудничество и фирма ГОПА Консултантс.

Кратко описание на проекта:

Проектът има за цел:

  • подпомагане на кадровите военнослужещи, които се освобождават от Въоръжените сили на Българската армия, при намирането на работа или стартирането на собствен бизнес;
  • създаване на 10 Информационно - консултантски бюра (ИКБ) и техническото им оборудване;
  • извършване на теоретическа и практическа подготовка на консултанти за работа в ИКБ;
  • разработване и прилагане на методика за микрокредитиране на малък и среден бизнес и стимулиране на работодатели, които назначават на работа освободени кадрови военнослужещи.

Постигнати резултати:

  • оборудване на 10 Информационно – консултантски бюра;
  • обучение на 18 консултанти по кариерно развитие;
  • консултирани 600 освободени от армията офицери и сержанти по въпросите на кариерното развитие и/или стартиране на собствен бизнес;
  • финансирани начинаещи фирми или фирми, които наемат освободени от армията военнослужещи;
  • Изготвени анализи на целевата група и анализ на пазара на труда.

Населено място: София, Сливен, Ямбол, Бургас, Хасково, Шумен и Стара Загора.

Продължителност на проекта: 20 месеца (май 2003 г. - декември 2004 г.)

Описание на предоставените услуги:
Фирмата участва като подизпълнител. Консултанти на фирмата участват при подготовката и провеждането на обучението на консултантите по кариерно развитие, в т.ч. подготовка на учебни планове, обучителни материали, провеждане на голяма част от обучителните модули и оценка на знанията.

Актуално

RSS
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай