Проучване и атестиране на персонал

Наименование на проекта: Провеждане на проучване и атестиране на персонала, работещ в 8 СОУ с преподаване на чужди езици "Ал. Пушкин", гр. Варна.

Период на изпълнение: 2008 - 2009 г.

Клиент: 8 СОУ с преподаване на чужди езици "Ал. Пушкин", гр. Варна.

Роля на "Авангард Персонал Консултинг" в проекта:

  • Съставяне, организиране и провеждане на анкета за проучване удовлетвореността на персонала, работещ в училището; изготвяне на обобщение и анализ на резултатите.
  • Атестиране на непреподавателския персонал: изготвяне съдържанието на атестационните карти, атестиране на персонала, изготвяне на предложения за текущи и крайни оценки, представяне на финален отчет пред възложителя.

Актуално

RSS
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай