Проучване и атестиране на персонал

Наименование на проекта: Провеждане на проучване и атестиране на персонала, работещ в 8 СОУ с преподаване на чужди езици "Ал. Пушкин", гр. Варна.

Период на изпълнение: 2008 - 2009 г.

Клиент: 8 СОУ с преподаване на чужди езици "Ал. Пушкин", гр. Варна.

Роля на "Авангард Персонал Консултинг" в проекта:

  • Съставяне, организиране и провеждане на анкета за проучване удовлетвореността на персонала, работещ в училището; изготвяне на обобщение и анализ на резултатите.
  • Атестиране на непреподавателския персонал: изготвяне съдържанието на атестационните карти, атестиране на персонала, изготвяне на предложения за текущи и крайни оценки, представяне на финален отчет пред възложителя.

Актуално

RSS
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…
Тиймбилдинг на Община град Добрич
На 17. и 18. Септември се проведе Тиймбилдинг на Община град Добрич. Около 100 служители на общинска…
Информационно събитие по проект "АКТИВНИ ЗАЕДНО"
На 02. Юни 2016 г. в Малка заседателна зала на Община град Добрич се проведе Информационно…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай