Go International 2011

2011 г. - За втора поредна година Авангард Персонал Консултинг е партньор по проект в рамките на инициативата на Австрийската външно-търговска камара “Go international”. От австрийска страна партньор е компанията Neuland&Co GmbH, която има натрупан опит в разработването и представянето на професионални тренинг методи и материали.

Тук можете да разгледате кратка презентация на предлаганите продукти, а на сайта на Neuland  Австрия (www.neuland.at)  ще се запознаете в подробности с целия асортимент от методи, техники и материали, необходими за провеждането на динамични обучения.

В рамките на проекта е изградена професионална треньорска мрежа. Целта на нейното създаване е членове  й да имат възможност да обменят полезна информация помежду си по отношение на новостите в областта на провеждането на обучения. Ролята на Авангард Персонал Консултинг като ексклузивен партньор за България на Neuland&Co GmbH е да представя пред целевата аудитория иновативните Neuland продукти и да улеснява тяхното разпространениел С тази цел специално бе разработена и Концепция за маркетинг и продажби на продуктите на Neuland в България.  

Част от работата по проекта е и организираният на 23.02. 2011 г. информационен форум, на който бе представен специализирания асортимент от Neuland продукти на тема:

Визуална комуникация, провеждане на динамични тренинги и обучения

По време на срещата бяха представени интелигентни и изпитани инструменти, които се използват в много страни от години. Бяха показани също и някои идеи и хитринки, свързани с фасилитирането и провеждането на тренинги, ориентирани към „учене чрез опита”. Ето и основните акценти от програмата на събитието:

  • Поздравление и представяне - Андреас Щигер (Мендижър Neuland&Cо Австрия): Какво можете да очаквате от Neuland, в кои области работи Neuland (професионални обучителни инструменти; оборудване, необходимо при фалитиране; визуално фасилитиране; „активно” обучение; Metalog-тренинг инструменти).
  • Въведение в „учене чрез опита” („учене чрез опита” – outdoor елементи за indoor). Приложение и ползи за екипи, управление и комуникация.
  • Практически упражнения: Metalog-тренинг инструменти: модел на три-степенното преминаване в практика. Изпробване на Metalog инструменти.
  • Въведение във визуалната комуникация – визуално фасилитиране: описание на основните елементи и методи. Представяне на някои изключително удобни продукти за визуална комуникация.
  • Визуално фасилитиране – идеи и приложения. Визуални инструменти. Практически упражнения: изпробване на някои визуални техники.
  • Писане на дъска – модерационният шрифт: представяне и трениране „на живо”.

    За повече информация за продуктите на Neuland Австрия, можете да се свържете с нас.

Формуляр за поръчка

Общи условия

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай