Създаване и внедряване на система за развитие на ЧР

Наименование на проекта: Квалификация и развитие на човешките ресурси - инвестиции за устойчива заетост в "Еве - Стратиев" ЕООД, финансиран по програма PHARE2006 "Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта".

Период на изпълнение: 2009 год.

Роля на "Авангард Персонал Консултинг" ООД в проекта:

  • Работа по създаване и внедряване на Система за развитие на човешките ресурси, включваща: консултации в областта на управление на ЧР; анализ на специфичните нужди; анализ на необходимостта от разработване на стратегия; анализ на ЧР в организацията; стратегически и оперативни цели и задачи; визия и принципи; основни дейности за реализиране на стратегията; прилагане и отчитане на изпълнението на стратегията: фактори за успех, актуализация, индикатори за успех; ефективни методи за планиране на ЧР, подбор на персонал; програма за социализация на новоназначени служители, обучение и развитие; гъвкава организация на работното време; оценка на персонала, възнаграждение, системи за оценка и заплащане на служителите; възлагане на задачи и делегиране на отговорности; комуникация вътре във фирмата, мотивиране на персонала, управление на конфликтите; развитие на корпоративна култура у персонала, атмосфера на лидерство в организацията. 

Актуално

RSS
Проект "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"
На 26.06.2020 г. Авангард Персонал Консултинг ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ (№ …
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай