Програма за контрол на ХИВ инфекцията чрез образование - PICTE-HIV

PICTE-HIV е образователен проект, насочен към деца, младежи, учители и здравни специалисти, и има за цел:
  • Насърчаване на здравословното поведение и нагласи сред младите хора; повишаване на знанията им за инфекциозните болести.
  • Разработване и прилагане на програма за здравно образование, насочена към превенция на ХИВ/СПИН. Създаване на Наръчник с добри практики за преподаватели и специалисти, работещи по тези въпроси.
  • Насочване на вниманието на преподаватели и здравни специалисти към важността на сексуалното образование в превантивен план.
  • Подобряване на качеството на образователните практики в областта на сексуалното образование.
  • Насърчаване на сътрудничеството между различни организации от различни страни в различни области на интервенция (неправителствени и публични организации, компании).
Организации - партньори по проекта:
Продължителност на проекта: 09.2018 - 10.2019

Повече информация можете да намерите на сайта на проекта: тук

Актуално

RSS
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай