Обучение на кадри за битовата газификация в Добричка област

Проект "Обучение на кадри за битовата газификация в Добричка област" финансиран по програма ФАР - Икономическо и социално сближаване. Проектът се осъществява от Центъра за професионално обучение в системата на Българска търговско промишлена палата - клон Добрич в партньорство с „Авангард Персонал Консултинг" ООД, Черноморска технологична компания АД - Варна, Търговско промишлена палата - Добрич, "Роял" ООД, "Универсал - коета" ООД.

Кратко описание на проекта:

Проектът има за цел:

  • Да преодолее разминаването между потребностите на пазара на труда от квалифицирана работна ръка в сферата на битовата газификация и готовността на обучителните институции да отговорят на тези потребности;
  • Да внесе принос в разработване на критерии и професии, свързани с потребността на труда от кадри в битовата газификация.

Местоположение: Добричка област – Общини Добрич – град, Добричка и Генерал Тошево.

Продължителност на проекта: 11 месеца (декември 2003 г. - октомври 2004 г.)

Постигнати резултати по проекта:

  • 45 трайно безработни младежи, получиха квалификация в професия, която предвид търсенето на такива специалисти, ги прави конкурентноспособни на пазара на труда;
  • след приключване на проекта 20 от тях си намериха работа по усвоената специалност, а останалите в близките три месеца;
  • създаване и тестване в рамките на проекта на учебна  програма;
  • издаване на учебни помагала;
  • оборудване на лаборатория за производствената практика.

Описание на предоставените по проекта услуги:

„Авангард Персонал Консултинг" ООД е партньор по този проект. Ангажиментите в проекта се изразяват в следното: участие в PR дейностите на проекта; проучване съществуващата практика в България по отношение на подбор и обучение на кадри в газовата промишленост; осъществяване на окончателния подбор за  включване в обучение; подготовка и провеждане на модули "Адаптация и мотивация на безработни" и "Умения за представяне пред работодател"; разработване на "Наръчник за активно търсещи работа" с насоченост към газовия бранш; подготовка на тестове, анкети, оценъчни листове.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай