Европа директно Добрич

Наименование на проекта: "Европа директно Добрич"; дейност: "Проучване сред жителите на област Добрич за нагласи към ЕС две години след приемането и Избори за Европейски парламент".

Период на изпълнение: 2009 г.

Клиент: Бизнес център Добрич

Роля на Авангард Персонал Консултинг" ООД в проекта:

  • Разработване на теоретичен модел за "Проучване сред жителите на област Добрич за нагласи към ЕС две години след приемането и Избори за Европейски парламент";
  • Емпирично проучване на терен на населението на област Добрич над 18 години с капацитет 500 човека за определяне на нагласи и очаквания от ЕС, отношение към изборите за Европейски парламент;
  • Обобщаване на данните и статистическа обработка на информацията;
  • Изготвяне на аналитичен доклад за нагласите и очакванията от ЕС.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай