Европа директно Добрич

Наименование на проекта: "Европа директно Добрич"; дейност: "Проучване сред жителите на област Добрич за нагласи към ЕС две години след приемането и Избори за Европейски парламент".

Период на изпълнение: 2009 г.

Клиент: Бизнес център Добрич

Роля на Авангард Персонал Консултинг" ООД в проекта:

  • Разработване на теоретичен модел за "Проучване сред жителите на област Добрич за нагласи към ЕС две години след приемането и Избори за Европейски парламент";
  • Емпирично проучване на терен на населението на област Добрич над 18 години с капацитет 500 човека за определяне на нагласи и очаквания от ЕС, отношение към изборите за Европейски парламент;
  • Обобщаване на данните и статистическа обработка на информацията;
  • Изготвяне на аналитичен доклад за нагласите и очакванията от ЕС.

Актуално

RSS
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай