Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система

Наименование на проекта: "Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Период на изпълнение: 2009 - 2010 г.

Клиент: Община Добричка

Роля на "Авангард Персонал Консултинг" ООД по проекта:

  • Провеждане на семинар за 18 директори на училища от Община Добричка - Цел: да се подготвят директорите като заинтересована страна за подкрепа при професионалното ориентиране на учениците.
  • Провеждане на семинари за 150 родители на деца от училищата-партньори - Цел: да се подготвят родителите като най-важната страна за предлагане на адекватна подкрепа за професионалното ориентиране на децата.
  • Провеждане на семинари за 36 учители, работещи в училищата-партньори по проекта - Цел: да се подготвят учителите за подпомагане на учениците при избора на подходяща професия и места за обучение.
  • Организиране и провеждане на "Панаир на професиите" - Цел: да се запознаят включените в проекта ученици с голям брой професии и да разговарят с представители на съответните професии.
  • Разработване и провеждане на психологически тестове и индивидуални интервюта с 800 деца - Цел: да се определят индивидуалните потребности и базисни възможности за професионална пригодност на учениците, застрашени от отпадане от училищната образователна система.
  • Разработване и провеждане на интервюта с родителите на тестваните деца - Цел: да се определят нагласите на родителите за професионалната реализация на децата им. 
  • Съставяне на наръчник за ученици и родители "Пътеводител в света на професиите" - комплект материали (под формата на работна тетрадка), който да се използва в целенасочената работа при изготвяне на кариерни планове, запознаване с различните професии и определянето на подходящи професионални области, избора на подходящо обучение, което да помогне на учениците да постигнат желаното професионално развитие.

Актуално

RSS
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…
Тиймбилдинг на Община град Добрич
На 17. и 18. Септември се проведе Тиймбилдинг на Община град Добрич. Около 100 служители на общинска…
Информационно събитие по проект "АКТИВНИ ЗАЕДНО"
На 02. Юни 2016 г. в Малка заседателна зала на Община град Добрич се проведе Информационно…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай