Мобилизиране на ресурси, насочени към партньорство между родители и училище

Наименование на проекта: "Мобилизиране на реусрси, насочени към партньорство между родители и училище".

Период на изпълнение: 2009 год.

Клиент: СОУ "Найден Геров", гр. Варна

Роля на "Авангард Персонал Консултинг" ООД в проекта:

  • Провеждане на обучение на класни ръководители с основни акценти: ежедневно срещани трудности в работата на класния ръководител, прилагане на нетрадиционни методи в общуването с родители и ученици, знания и умения за лично усъвършенстване и професионално съхраняване.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай