Go International 2010

Конкурентноспособни в комуникациите

Авангард Персонал Консултинг ООД е партньор в международната кампания “go international”, в рамките на която Австрийската външно - търговска камара подпомага проекти, предоставящи на България иновативно know - how от Австрия в сферата на образованието. Целта е да бъдат приложени австрийски обучителни програми в България и да се осъществи ползотворно сътрудничество с чуждестранни партньори.

В рамките на кампанията в партньорство с австрийската консултантска компания Pusswald & Partner KEG работим по прилагането на международна обучителна система, базирана на метода STRUCTOGRAMa.

Подробно описание на продукта можете да намерите тук.


Комуникационен тренинг със STRUCTOGRAMa
Обучителната програма развива социални умения и комуникативни компетентности, посредством международния метод STRUCTOGRAMa (
www.structogram.bg). Насочена е към мениджъри, консултанти, треньори и всеки един, който желае да доразвие своите комуникативни умения. По време на въвеждащия семинар (модул 1) участниците се запознават с метода STRUCTOGRAMa и разбират повече за тяхната индивидуалност, която стои в основата на ефективната комуникация. По време на следващите допълнителни модули вниманието е насочвано към специфични въпроси в сферата на комуникациите като например: мотивация, ръководене на екипи, продажби и др.. 

В рамките на проекта на 06. и 07. октомври 2010 в София бе организиран тренинг, базиран на международната система за обучение STRUCTOGRAMa, която стимулира развитие на социалните компетентности и уменията за общуване на участниците.

Цели на тренинга бяха:

  • усъвършенстване на лични компетентности;
  • осъществяване на ефективен процес на комуникация;
  • придобиване на знания за метода STRUCTOGRAMa.

По време на тренинга участниците:

  • изследваха своята истинска, индивидуална, генетично определена природа.
  • разбраха повече за техните личностни предимства и ограничения.
  • научиха как да се предпазват от поведение, което е в конфликт с тяхната собствена природа и да постъпват по начин, който пасва на базисната структура на тяхната личност.
  • имаха възможност да усвоят умения за разбиране личностната структура на техните клиенти, колеги, партньори и техните специфични потребности, мотиви, силни страни и ограничения.
  • подобриха уменията си да общуват с други хора.

Организатори на тренинга бяха: "Pusswald & Partner KEG" - Австрия (www.vorsprung-consulting.com) и "Авангард Персонал Консултинг" - България 

Треньори:

Хелене Пусвалд (Австрия) - сертифициран STRUCTOGRAMa главен треньор, Магистър по Коучинг, Фирмен консултант

Павел Павлов (България) - сертифициран STRUCTOGRAMa главен треньор, Магистър по Психология, Консултант по организационно развитие и развитие на човешките ресурси


Специална оферта за клонове на Австрийски компании
Австрийската кампания “go international” покрива директни субсидии за клонове на Австрийски компании в България. До 50% от общите разходи се покриват от съфинансиране на образователни програми за Австрийски клонове и проекти в чужбина. Максималният размер на субсидиите е 10,000 Евро за компания. Клонове на компании в Европа могат да използват максимум 800 Евро за участник в обучение. Финансовите документи трябва да бъдат издадени от образователна или обучителна институция.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай