Проект Компас Равнопост@веност

На 18 март 2009 г. в Търговско-промишлена палата – Добрич се проведе първата работна среща проект „Компас Равнопост@веност [Boussole Eg@lite], финансиран от програма „Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации”.  Авангард персонал консултинг е асоцииран партньор по проекта.
Проект „Компас
Равнопост@веност предлага да се трансферира методологията на “Образователен компас” (www.learningboussole.org) към проблематиката за равнопоставеност на половете и управление на многообразието чрез метод, метафорично наречен от партньорите “вълна” (OLA). Трансферът се базира на съвместно изграждане и обогатяване на съдържанието чрез приноса на всеки един от партньорите през отделните фази на проекта. 
Целевата група обхваща предприемачи, ръководители на МСП, директори «Човешки ресурси» в предприятията, синдикати и всички онези, които играят важна роля при изготвянето на фирмената стратегия за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие; работниците и служителите в предприятията; институции и организации в подкрепа на бизнеса – Търговско-промишлени палати, бизнес асоциации, мрежи на МСП, както и структури, които са свързани с повишаване квалификацията на персонала; консултанти по професионално образование.
Очакваните резултати са да се създаде мрежа, общност с интереси в областта на равните възможности между жените и мъжете в предприятието с цел обмен на знания, споделяне на личен опит и добри практики.

Актуално

RSS
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Заповядайте на семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презент…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…
Тиймбилдинг на Община град Добрич
На 17. и 18. Септември се проведе Тиймбилдинг на Община град Добрич. Около 100 служители на общинска…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай