Проект Компас Равнопост@веност

На 18 март 2009 г. в Търговско-промишлена палата – Добрич се проведе първата работна среща проект „Компас Равнопост@веност [Boussole Eg@lite], финансиран от програма „Леонардо да Винчи – Трансфер на иновации”.  Авангард персонал консултинг е асоцииран партньор по проекта.
Проект „Компас
Равнопост@веност предлага да се трансферира методологията на “Образователен компас” (www.learningboussole.org) към проблематиката за равнопоставеност на половете и управление на многообразието чрез метод, метафорично наречен от партньорите “вълна” (OLA). Трансферът се базира на съвместно изграждане и обогатяване на съдържанието чрез приноса на всеки един от партньорите през отделните фази на проекта. 
Целевата група обхваща предприемачи, ръководители на МСП, директори «Човешки ресурси» в предприятията, синдикати и всички онези, които играят важна роля при изготвянето на фирмената стратегия за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие; работниците и служителите в предприятията; институции и организации в подкрепа на бизнеса – Търговско-промишлени палати, бизнес асоциации, мрежи на МСП, както и структури, които са свързани с повишаване квалификацията на персонала; консултанти по професионално образование.
Очакваните резултати са да се създаде мрежа, общност с интереси в областта на равните възможности между жените и мъжете в предприятието с цел обмен на знания, споделяне на личен опит и добри практики.

Актуално

RSS
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай