Обучение на Социални асистенти

От 21. до 27.10.2009 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД организира и проведе въвеждащо обучение за подбраните крайни бенифициенти - Социални асистенти, по проект финансиран от Европейския социален фонд "Социални услуги в общността за самотно живеещи стари хора и хора с увреждания в Община Айтос" на Община Айтос.

Цели на обучението бяха:

  • Приобщаване на бенифициентите към новите условия на учене, пълноценно общуване с бъдещите колеги;
  • Установяване на положителни нагласи за трайна принадлежност към една професионална общност на хора от помагащите професии;
  • Въвеждане в дейностите на професията „социален асистент”, изграждане на умения;
  • Представяне на теоретични и нормативни положения в сферата на социалните услуги;
  • Придобиване на умения за справяне в работни ситуации.

Задачите, по които се работи по време на обучението, бяха:

  • Предстаняне на същността на социалните услуги в домашни условия;
  • Очертаване на правата и задълженията на социалния асистент;
  • Развиване на умения у участниците за делово общуване;
  • Придобиване на умения за работа със собствените чувства и преживявания в процеса на работа.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай