Обучение на обучители

От 04. до 12. Юли 2011 г. Павел Павлов беше водещ на обучение за обучители, които в последствие ще провеждат обучения на тема "Предприемачество" и ще предоставят на хора с увреждания консултации за мотивация и професионална ориентация. Част от темите, които бяха разглеждани по време на обучението, са: мотивация за учене, ролята на обучителя, процеси и методи за групово обучение на възрастни, умения за презентиране, общуване и работа с хора с увреждания, етапи при подготовка и провеждане на обучение и др.. Освен чрез теоретичната информация, участниците бяха подготвени за бъдещата си работа и чрез практическо изпълнение на някои от най-актуалните методи и техники, прилагани в съвременното интерактивно обучение.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай