Обучение на обучители

От 04. до 12. Юли 2011 г. Павел Павлов беше водещ на обучение за обучители, които в последствие ще провеждат обучения на тема "Предприемачество" и ще предоставят на хора с увреждания консултации за мотивация и професионална ориентация. Част от темите, които бяха разглеждани по време на обучението, са: мотивация за учене, ролята на обучителя, процеси и методи за групово обучение на възрастни, умения за презентиране, общуване и работа с хора с увреждания, етапи при подготовка и провеждане на обучение и др.. Освен чрез теоретичната информация, участниците бяха подготвени за бъдещата си работа и чрез практическо изпълнение на някои от най-актуалните методи и техники, прилагани в съвременното интерактивно обучение.

Актуално

RSS
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай