Интерактивно обучение: Преодоляване на бариерите

На 12.07.2010 г. Авангард Персонал Консултинг проведено интерактивно обучение на тема "Преодоляване на бариерите". В него взеха участие представители на общинските териториални екипи, ангажирани с разработването на Областна стратегия за развитие на социални услуги. По време на отделните сесии, играейки, участниците имаха възможност да се убедят в значението на по - добрата междуличностна комуникация за постигане на добра ефективност в работата си; да развият необходимите знания и умения за сътрудничество на местно ниво в социалната сфера и да вникнат в процеса на застъпничество на групови интереси; да прилагат екипния и състезателен дух при изпълнение на предстоящите съвместни дейности по разработване на стратегията и не на последно място да се мотивират за работа и да „се заредят” емоционално.

Актуално

RSS
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай