Интерактивно обучение: Преодоляване на бариерите

На 12.07.2010 г. Авангард Персонал Консултинг проведено интерактивно обучение на тема "Преодоляване на бариерите". В него взеха участие представители на общинските териториални екипи, ангажирани с разработването на Областна стратегия за развитие на социални услуги. По време на отделните сесии, играейки, участниците имаха възможност да се убедят в значението на по - добрата междуличностна комуникация за постигане на добра ефективност в работата си; да развият необходимите знания и умения за сътрудничество на местно ниво в социалната сфера и да вникнат в процеса на застъпничество на групови интереси; да прилагат екипния и състезателен дух при изпълнение на предстоящите съвместни дейности по разработване на стратегията и не на последно място да се мотивират за работа и да „се заредят” емоционално.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай