Интерактивен семинар за учители: Професионално ориентиране на подрастващите

14.02.2010 г.
Като продължение на работата по проект „Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система”, финансиран и изпълняван в рамките на ОП “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, "Авангард Персонал Консултинг" приключи работа по организирането и провеждането на интерактивен семинар на тема "Професионалното ориентиране на подрастващите". Участници в семинара бяха 36 учители от основните училища от Община Добричка. В продължение на десет семинарни дни те имаха възможност да обменят помежду си мнения, идеи и виждания по въпросите за професионалното ориентиране. Подробно бяха обсъждани въпроси, свързани с планиране и управление на дейността по кариерно консултиране в училище.

Актуално

RSS
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Заповядайте на семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презент…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…
Тиймбилдинг на Община град Добрич
На 17. и 18. Септември се проведе Тиймбилдинг на Община град Добрич. Около 100 служители на общинска…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай