Интерактивен семинар за учители: Професионално ориентиране на подрастващите

14.02.2010 г.
Като продължение на работата по проект „Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система”, финансиран и изпълняван в рамките на ОП “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, "Авангард Персонал Консултинг" приключи работа по организирането и провеждането на интерактивен семинар на тема "Професионалното ориентиране на подрастващите". Участници в семинара бяха 36 учители от основните училища от Община Добричка. В продължение на десет семинарни дни те имаха възможност да обменят помежду си мнения, идеи и виждания по въпросите за професионалното ориентиране. Подробно бяха обсъждани въпроси, свързани с планиране и управление на дейността по кариерно консултиране в училище.

Актуално

RSS
Инфо-среща: Как да изберете подходяща форма за финансиране на бъдещия си бизнес
Авангард Персонал Консултинг ООД има удоволствието да ви покани на информационна среща по проект "Ст…
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай