Интерактивен семинар за директори: Професионално ориентиране на подрастващите

Обучителен екип на „Авангард Персонал Консултинг” ООД организира и проведе интерактивен семинар с директори на основни училища от Община Добричка. Темата на семинара беше „Професионално ориентиране на подрастващите”. По време на семинара участниците имаха възможност да се запознаят с ключови моменти в професионалното ориентиране на подрастващите. Обсъждани бяха въпроси, свързани с планиране и управление на дейността по професионално ориентиране. По време на семинара бяха също така представени и добри практики, използвани в страни от Европейския съюз.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай