Интерактивен семинар за директори: Професионално ориентиране на подрастващите

Обучителен екип на „Авангард Персонал Консултинг” ООД организира и проведе интерактивен семинар с директори на основни училища от Община Добричка. Темата на семинара беше „Професионално ориентиране на подрастващите”. По време на семинара участниците имаха възможност да се запознаят с ключови моменти в професионалното ориентиране на подрастващите. Обсъждани бяха въпроси, свързани с планиране и управление на дейността по професионално ориентиране. По време на семинара бяха също така представени и добри практики, използвани в страни от Европейския съюз.

Актуално

RSS
Инфо-среща "Да реализираме успешно бизнес идеите си"
Заповядайте на ноемврийската ни информационна среща по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"!Тем…
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай