Уъркшоп "Въведение в системния коучинг"

На 20. Ноември 2012 г. Авангард Персонал Консултинг бе организатор на уъркшоп на тема "ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМНИЯ КОУЧИНГ",базиран на професионалния подход на ESBA - Euroean Systemic Business Academy.

Основни акценти на срещата бяха:
 • Коучинг процесът в България - Представяне на резултати от проведено сред представители на българския бизнес проучване на тема "Коучинг".
 • Въведение в Системния коучинг и коучинг модела на ESBA:
  • История и основна информация
  • Упражнения за онагледяване на специфичния подход
 • Представяне на Коучинг процеса - част І:
  • Теоретичен модел на ESBA коучинга
  • Сравнение между консултативния и тренинг подхода
  • Как да извлечем полза от коучинга
 • Представяне на Коучинг процеса - част ІІ:
  • Работа по групи за демонстриране и изпробване на коучинг процеса
  • Техники за задаване на въпроси, за насърчаване и др.
 • Дискусия на груповите упражнения.
 • Въпроси & обратна връзка.

Водещи на събитието бяха:
Хелене Пусвалд - регионален партньор на ESBA, дипломиран старши коуч, член на Австрийската Коучинг асоциация (АСС - Austrian Coaching Council)
Павел Павлов - консултант по организационно развитие и развитие на Човешките ресурси, сертифициран STRUCTOGRAM главен треньор.

Актуално

RSS
Възможности за стартиращи предприемачи по проект "Стартъп по пътя към съвършенство"
На 16.07.2018 г. бе проведена презентация на проект "Стартъп по пътя към съвършенство", финансиран о…
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай