Семинар: Мобилизиране на ресурсите, насочени към партньорство между родители и училище

През месец септември се проведе семинар на тема: „Мобилизиране на ресурсите, насочени към партньорство между родители и училище”. Обучението бе финансирано от Община Варна и бе предназначено за класните ръководители от първи до дванадесети клас на Седмо СОУ „Найден Геров”. В нетрадиционна среда и с използване на различни методи като: наблюдение; симулационни игри; решаване на казуси; групова работа; дискусия и др., консултантите от „ Авангард Персонал Консултинг” – Ивелина Кръстева и Цветелина Георгиева, работиха с педагогическата колегия на училището.
Идеята бе да се очертаят ежедневните трудности в работата на класния ръководител; да се представят нетрадиционни прийоми в общуването с родители и ученици и как в днешно време учителят може да се съхрани и развие като професионалист и личност. Участниците в семинара направиха опознавателна разходка във фабрика за хляб, където бяха посрещнати от главния хлебар на хотел „Риц” – Париж. В разговори около маса, на която присъстваха традиционните за българската трапеза – прясно изпечен хляб; ароматна балканска чубрица и мед – участниците се обединиха около мотото „Децата и хлябът си приличат по това, че изискват много търпение и любов”.
Предстои провеждането на подобен семинар за екипа на 8 -мо СОУПЧЕ „Александър Сергеевич Пушкин”. Темата ще бъде за агресията сред подрастващите и начини за преодоляването й.

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай