Психологическо изследване на ученици от основните училища на Община Добричка

В рамките на проект „Шанс за кариерно развитие на деца, застрашени от отпадане от училищната образователна система”, финансиран и изпълняван в рамките на ОП “Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.2.03 „Да направим училището привлекателно за младите хора”, Авангард Персонал Консултинг проведе мащабно психологиечско изследване на 808 ученици от 18 основни училища на Община Добричка, както и индивидуални интревюта с учениците и техните родители. Екипът от квалифицирани психолози, педагози и кариерни консултанти си постави следните цели при проваждане на проучването: Да се проучат интересите на  учениците по отношение на харесваните от тях учебни предмети и въз основа на това да се определят  професионалните области, които биха избрали за свое бъдещо кариерно развитие; Да се определят индивидуалните и базисни възможности на учениците за развитие в дадена професионална област; Да се проучат нагласите на учениците за продължаване на образованието и избор на професионална област; Да се изработят индивидуални профили на учениците, включващи: Ниво на кратковременна памет; Ниво на концентрация и разпределяемост на вниманието; Степен на креативност (творчески способности); Интереси на базата на предпочитания към тип работа; Информация за любими предмети, предпочитана професия и професия на родителите; Равнище на общите способности.
Обобщени резултати от проучването могат да бъдат намерени на линка по-долу.

Документи за изтеляне

Актуално

RSS
Презентация на STRUCTOGRAM България по време на изложението HR Industry 2018
Какво: Презентация на тема: STRUCTOGRAM Човешката страна на бизнеса - Инструменти за успех в работат…
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презентации в Евро…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай