Семинар по проект CommuniNations

На 20 ноември, 4 представители на Авангард персонал консултинг участваха в международен семинар в рамките на проект "CommuniNations - тренинг система за транснационална комуникация", който се проведе в Краков - Полша. В семинара взеха участие треньори от Австрия, Полша, Германия и България. Целта бе да се разработят специални упражнения, които да могат да се използват от треньори в рамките на организираните от тях обучения за развитие на комуникационните умения, уменията за работа с клиенти, умения за работа в екип и др. Упражненията ще бъдат публикувани на страницата на проекта www.communinations.com.

   This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Актуално

RSS
ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ)
Заповядайте на семинар на тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯТА. ОТКРОЯВАЩА (ТЕ) Майсторите на въздействащи презент…
Организиране на младежки дейности
В периода м. Февруари - м. Април 2017 г. "Авангард Персонал Консултинг" ООД бе ангажирана с реализир…
Кампания "Заедно за Европа" на ОИЦ Добрич
В продължение на два месеца (от м. Март до м. …
Проект "Нови възможности на ново работно място"
От месец Септември Авангард Персонал Консултинг ООД стартира изпълнението на проект "Нови възмо…
Тиймбилдинг на Община град Добрич
На 17. и 18. Септември се проведе Тиймбилдинг на Община град Добрич. Около 100 служители на общинска…

В момента гледате страницата във версия за печат. Отпечатай